Hopp direkte til innhold

Dieselforbruket kan senkes

Forbruket av diesel kan reduseres med 10-20 prosent. Det er ikke først og fremst et spørsmål om valg av traktormerke, men å bruke hode.

Svenske bønder har i flere år fått tilbud om kurset «Sparsam körning». Målet er å gi kunnskap og motivere for redusert dieselforbruk. Det gir gevinst både for lommeboka og miljøet. Utfordringen er at svaret ikke er kjøp av ny traktor, men større bevissthet når du kjører. Norsk Landbruksrådgivning tilbyr nå tilsvarende kurs i Norge.

En av kurslederne er Åsmund Langeland, Hedmark landbruksrådgiving. I en reportasje i tidsskriftet Traktor peker han på betydningen av at det bonden gjør er viktigere enn hva slags traktor han har. Men skal man først snakke om traktoren, er det riktig at eiere av moderne traktorer har et bedre utgangspunkt.

– Elektronisk motorstyring har hjulpet sjåføren et godt stykke på veien. Når motoren til en hver tid går med optimal belastning, reduseres forbruket, og et krever mindre av sjåføren, sier Langeland til Traktor.

I tilsvarende svenske kursopplegg påpekes det at service på traktoren, regelmessig rengjøring av luftfilter og justering av innsprøyting av diesel er viktige faktorer for å redusere forbruk. Men aller størst betydning har det å tilpasse størrelse på traktor og redskap. Langeland henviser til et svensk eksempel:

– Traktoren ble kjørt med tre ulike plogstørrelser; 3, 4 og 5 skjær. Økning i antall skjær betyr lite for brenselforbruket per time, men mye for kapasiteten per time. Med 5 skjær øker hjulsluringen så mye at kapasiteten reduseres og forbruket per areal går opp.

Kjørestil er avgjørende

Men så var det de gode og dårlige vanene: Et hovedpoeng er å ha riktig turtall og gir innkoblet. Ved å kjøre på et høyere gir, belastes motoren med et lavere turtall. Dette reduserer dieselforbruket. Kjører du i tillegg mykt og unngår tomgangskjøring, har du mulighet til å spare 20 prosent på forbruket.

I artikkelen i Traktor pekes det også på at riktig arbeidstemperatur er en viktig faktor for å redusere forbruk og slitasje. Rundt 80 prosent av motorslitasjen skjer før motoren når optimal driftstemperatur. Langeland mener at temperaturer under 10 varme grader må regnes som kaldstart. Motorvarmer basert på strøm er en rimeligere måte å varme opp motoroljen på.

Kilder: Traktor.no og  Bioenergiportalen.no

Relaterte saker

Ulønnsomme kvotekjøp

Hva bestemmer prisene på melkekvotene? Kortsiktig politiske signaler ser ut til å påvirke omsetningen mer enn vurdering av lønnsomhet og risiko.