Hopp direkte til innhold

Bybønder gir bondeinntekt

Urbane trender fører utrolig nok byfolk nærmere maten og jorda. Som profesjonell bonde kan du tjene penger på dette.

Andelslandbruk i ulike former er i en kraftig vekst i Norge. Starten var i Japan og Tyskland på 60-tallet. Senere har også USA, Canada og Frankrike hatt mane etableringer gjennom CSA som står for Community Supported Agriculture. Poenget er ulike former for direkte omsetning mellom gård og forbruker. Ordningen er også stor utbredelse i Japan England, men finnes i flere land.

Det første andelslandbruket i Norge ble etablert på Øverland i Bærum, en gård som tilhører Norges Vel, i 2006. I følge Oikos regner man med at det er 30 ulike andelslandbruk i Norge i dag og at 2 500 nordmenn er andelseiere.

Det er ingen gitt tilknytning mellom andelslandbruk og økologisk produksjon, men i praksis har det vist seg at det gjerne er økologisk drevne gårder som er involvert. Fordelen for gården er garantert omsetning til avtalt pris, og gleden av direkte kontakt med de man produserer for. Erfaringer fra USA viser at pris for forbrukerne blir omtrent som for økologiske varer i vanlig butikk.

De som vil være med betaler en fast pris, uavhengig av hvor mange kilo de høster. De kan høste det de trenger, men det er ikke meningen at de høster for videresalg. Gartneren sørger for en informasjonstavle med informasjon om hva som bør og kan høstes den aktuelle uka.

Økonomisk forsvarlig

Økonomien i andelslandbruk baseres på en felles forståelse mellom bonde/gartner og forbruker/andelshaver av hva produksjonskostnadene er. En avtale sikrer at denne kostnaden dekkes av forbrukerne, og at forbrukerne får sin andel av årsproduksjonen. Betaling skjer delvis på forskudd, og forbrukerne er derved med og deler risiko for årsvariasjoner.

Den vanligste modellen innebærer at du som bonde eller gartner får en godtgjørelse for jobben du gjør. Arbeidsinnsatsen fra andelseierne varierer og er nok mindre enn de fleste ser for seg på forhånd. Du setter av en del av arealet du har til andelslandbruket og driver resten av gården for egen regning.

Andelslandbruk: Nettsted for andelslandbruk i Norge

Oikos: Håndbok for å starte andelslandbruk

Dagens Næringsliv: - Folk står i kø for dette

Relaterte saker

Ulønnsomme kvotekjøp

Hva bestemmer prisene på melkekvotene? Kortsiktig politiske signaler ser ut til å påvirke omsetningen mer enn vurdering av lønnsomhet og risiko.