Hopp direkte til innhold

Bondens gjeld økte med syv prosent

Hver åttende bonde har mer enn 4 millioner i gjeld. 11.650 bønder hadde hovedinntekten sin fra jordbruket, viser skatteregnskapet for 2013.

Av Ole Christen Hallesby

Statistisk sentralbyrå har sammenstilt resultatet fra skatteregnskapene for gårdbrukere, det vil si personlig næringsdrivende som har hovedansvaret for jordbruksbedriften. Det er store variasjoner i omfang og produksjon. Tallene omfatter alt fra hobbypreget produksjon til bedrifter med millionomsetning. Dette er den viktigste årsaken til variasjonen i næringsinntekt og gjeld.

29 prosent av inntekten fra jordbruk

I gjennomsnitt hadde en gårdbruker i 2013 570.000 kroner i inntekt. Av dette kom  165.000 kroner fra jordbruket. Lønn- og andre næringsinntekter utgjør nær dobbelt som mye som jordbruksinntekten. For ti år siden utgjorde jordbruksinntekten 30 prosent av gårdbrukerens inntekt. Denne andelen har holdt seg ganske stabil og er i 2013 omtrent på samme nivå, 29 prosent.

Andel av inntekt som kommer fra pensjon har økt i perioden. Dette kan tyde på at flere gårdbrukere enten er alders- eller uførepensjonister. De siste fem år har inntekten fra jordbruket økt med 12 prosent. Økningen gårdbrukeren har hatt fra lønn og annen næringsinntekt har vært dobbelt så høy.

Nær 30 prosent av gårdbrukerne hadde ikke næringsinntekt fra jordbruket eller resultatet var negativt. Omtrent like mange, 11.650 bønder, hadde mer enn halvparten av inntekten sin fra jordbruket. Denne prosentandelen er størst i Rogaland, Trøndelag og Nord-Norge. Mens bare 7 prosent av kornbøndene hadde hovedinntekten fra jordbruket, var tilsvarende andel for melkeprodusentene 70-75 prosent.

Kvinner har lavest gjeld

Grovt sett kan man dele bønder i to like halvdeler: De som har mindre enn 1 million i gjeld og de som har mer. Av drøyt 41.000 gårdbrukere som leverte næringsoppgave i 2013 har 30 prosent mer enn 2 millioner i gjeld. I alt 4.767 bønder har mer enn 4 millioner i gjeld.

Gjeldsnivået er høyest i blandet husdyrproduksjon. Her er gjennomsnittet på 4,3 millioner per gårdbruker. Sauebønder er i andre enden av skalaen og har drøyt én million i gjeld i snitt. Det er også verdt å merke seg at kvinnelige gårdbrukere har lavere gjeld enn menn. Snitt blant kvinner er på kr 1.360.000, mens mennene har en halv million mer i gjeld.

De samlede renteutgiftene for 2013 utgjorde 2,9 milliarder kroner, det vil si drøyt  70.000 kroner per bruker. Datagrunnlaget til SSB klarer ikke å skille mellom næringsgjeld og privat gjeld.

SSB: Gårdbrukernes inntekt og formue, 2013