Hopp direkte til innhold

Bedre utbytte av skogfond

Et nytt kortkurs gir deg en innføring i skogfond gjennom et eget brettspill. Etter fire timer forstår du hvor gunstig fondet er.

Det er spesielle skatteregler knyttet til skogfond som gjør det gunstig. Samtidig kan de samme reglene virke kompliserte. Det har Skogkurs nå gjort noe med og lanserer brettspillet om skogfond. Dette illustrerer pengeflyten når skogfondmidlene benyttes til å dekke investeringer i skogen. Som deltaker får du se hvordan din nettoinntekt øker etter en skogsdrift når du bruker skogfondet riktig til investeringer.

"Skogfondspillet" viser pengeflyten når skogfondet brukes, og hvilken merinntekt du som skogeier sitter igjen med når skogfond utnyttes maksimalt med skattefordeler.
Du vil dermed få en god forståelse av lønnsomheten av å bruke skogfond til investeringer i skogen, som skogkultur, veier, planer, miljø, kompetanse mm.

Kurset skal i følge Skogkurs gi deg innsikt i hva skogfondet kan benyttes til, den økonomiske virkningen for skogeiers nettoinntekt, rutinene ved bruk av fondet, pålogging og praktisk bruk av eiendommens web-baserte skogfondskonto og beregning av nødvendig skogfondstrekk. Du vil få svar på spørsmål som: Når skal det innbetales midler til skogfond, og når er det fritatt? 
Hvilke bruksområder er det for skogfondet?
 Hvordan beregne satsen jeg skal trekke til skogfondet?

På kurset vil du også få en innføring praktisk bruk av skogeiendommens nettbaserte skogfondskonto. Kurset varer fire timer og legger opp til at deltakerantallet ikke overstiger 8-10 per kurs. På den måten blir det bedre mulighet for spørsmål og diskusjon rundt emnene.

Skogkurs: Se en kort video om kurset

Skogkurs: Sjekk kurstilbudet i nærområdet ditt