Hopp direkte til innhold

Ansvaret for investeringsvalg

Det finnes ikke nøytral rådgivning. Bonden blir selv ansvarlig for de valg han gjør ved investering. Og banken vil se at du kan betjene gjelden.

Det er nok riktig at banken er mer opptatt av sikkerhet ved låneopptak enn bonden, men bonde og bank har lik interesse av evnen til å betjene gjelden. I tillegg legger banken mer vekt på egnethet enn det mange tror. Det vil si bondens evne til å styre både egen drift og egen økonomi.

Dette var en del av budskapet fra Peder Skåre, som er distriktssjef i Rogaland for Landkreditt Bank.

Nylig ble Økonomidagene arrangert av NIBIO og Norges Bondelag. Målgruppen for konferansen var regnskapsførere. Skåre beskrev bankens forventninger til bonden og rådgiveren. Han hadde mye å si om de driftsplanene som rådgiverne er med på å utarbeide.

– Bonden kommer i banken med 30 sider med tall og håper at vi ikke spør for mye. Den som skal investere må ha et bevisst forhold til egne tall. Generelt er det også for mye tall og for lite egen beskrivelse av hva man vil oppnå med investeringen, sa Skåre.

Han hadde også et lite spark til overoptimistiske kalkyler utarbeidet av rådgivere og ønsket seg beregninger som viste sårbarhet for svingninger, for eksempel knyttet til overproduksjon. Det er lett å skylde på at utstyrsleverandører og varemottakere har en agenda når de lager kalkylene, men ingen rådgivere er nøytrale. Også regnskapsførere er avhengige av å beholde kundene sine og kan være redd for å miste oppdrag hvis de er for kritisk.

– Viktigere enn "nøytral" rådgivning er at bonden og hans rådgiver har et avklart forhold om hvilken rolle de har. Rådgivning knyttet til store investeringer legger et stort ansvar på alle involverte. Bonden har som prosjekteier hovedansvaret.

Tre grupper bønder

Peder Skåre hadde også noen tanker rundt en gruppe bønder som kanskje er økende i antall. Han pekte på de som har gjort store investeringer kombinert med høy gjeld og et eller annet hadde gått galt.

– Å drive stort og dårlig er en utrolig dårlig kombinasjon. Utfordringene er krevende når drifta er stor og gjelden høy. Disse har ikke oppnådd forutsetningene som lå i driftsplanen, sa Skåre.

Han oppfordret oss til å ikke glemme at vi også har en relativt stor gruppe svært dyktige bønder som tjener penger hver dag uavhengig av svingende konjunkturer og rammevilkår. Disse har ikke bare fokus på god drift, men ser hele bredden i virksomheten. Det betyr at de også er gode på økonomistyring.

Den største gruppen av bønder håndterer drift og økonomi tilfredsstillende nok til å dekke sine løpende kostnader. Men mange av disse investerer så lite at de går mot en avvikling over tid. Skåre var opptatt av om bonden selv var bevisst på denne utviklingen. Skal de være med videre må de effektivisere eller bli større.

Relaterte saker

Bøndene vil ha 15.000 mer enn andre

Kravet fra bondelagene til årets jordbruksoppgjør er en prøve på om Stortingets ønske om utjevning av inntektsforskjeller kan realiseres. Ellers foreslås skattefradrag på gårdssparing for unge (GSU).

Modererer endringer av konsesjonsloven

Regjeringen har innsett at de ikke får flertall for sine mest radikale forslag til endring av konsesjonsloven. Nå får Stortinget saken til behandling. Forslagene vil fortsatt skape debatt.

Klar for diskusjon om tall

Prosent eller kroner? Diskusjonen er i gang foran årets jordbruksforhandling. Men det felles tallgrunnlaget som brukes for forhandlingene viser også store sprik.