Hopp direkte til innhold

Amnesti for ulovlig driftsfellesskap

Er du blant dem som har litt tettere samarbeid med naboen enn tilskuddsreglene tillater? Nå gis det mulighet for å rydde opp i forholdene.

Av Ole Christen Hallesby

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om tidsbegrenset bortfall av konsekvenser som følge av driftsfellesskap i jordbruket. Sagt med andre ord kan de som, bevisst eller ubevisst, har fått problemer med tilskuddsregelverket og samarbeid nå få brakt samarbeidet i orden uten at det vil få konsekvenser for tidligere utbetalt tilskudd.

Fordi tilskuddssatsene avtar med økende bruksstørrelse, skal foretak som driver sammen i et driftsfellesskap opplyse om dette slik at de kan få beregnet tilskudd for det samlede dyretall og areal. Derfor har forskriften regler som forhindrer at flere foretak som driver sammen skal kunne hente ut mer tilskudd enn et tilsvarende stort enkeltbruk.  

Amnestiet innebærer at foretak som er i driftsfellesskap, men som ikke har søkt samlet før, innen 1. mars kan melde fra til kommunen om forholdet. Foretakene vil da få beregnet tilskudd samlet for inneværende søknadsomgang, og det vil ikke bli kontrollert hvor lenge driftsfellesskapet har eksistert. De som melder fra innen fristen, vil dermed ikke møtes med krav om tilbakebetaling eller avkortning for driftsfellesskap i tidligere perioder.  

– Jeg tror det kan finnes foretak som av frykt for økonomiske konsekvenser ikke har våget å stå frem om at de er i driftsfellesskap. Dette vil gi disse foretakene en gyllen mulighet til å få brakt samarbeidet inn i lovlige former. Når amnestiperioden er over, forutsetter jeg at kontrollen intensiveres og at reglene håndheves, slik intensjonen er og har vært,  sier Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Amnestiet gjelder foretak som innen 1. mars 2015 melder fra til landbruksforvaltningen at de er i et driftsfellesskap etter reglene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Alle foretak må uansett søke om tilskudd innen den ordinær søknadsfristen 20. januar.

LMD: Forskrift om tidsbegrenset bortfall av konsekvenser som følge av driftsfellesskap i jordbruket