40 nye fjøs i året i Rogaland

Skal kravet om løsdrift oppfylles, må det bygges rundt 16.400 båsplasser bare i Rogaland. Kostnaden vil være mellom 1,5 og 2,6 milliarder kroner.

Innen 2024 skal alle norske kuer være i løsdriftsfjøs. Fortsatt har mange skjøvet avgjørelsen foran seg og utsatt investeringen. Spenningen knytter seg til i hvilken grad investeringskravet vil føre til at flere gir seg med melkeproduksjon. Samtidig ser vi at de som investerer i nytt fjøs, bygger større enn det de har fra før. Erfaringen viser at løsdriftsfjøs produserer 2,5 ganger mer melk enn båsfjøsene per fjøs.

I en artikkel i Bondevennen har fagrådgiver i Tine, Torfinn Nærland, gjort noen vurderinger og beregninger av investeringsbehovet i Rogaland. Han legger til grunn samme melkemengde som i dag, men forutsetter en naturlig utvikling i avdrått per ku. På den bakgrunn ser han behovet for 16.400 ombygde eller nybygde båsplasser i Rogaland.

Volumet utgjør rundt 350 nye fjøs eller rundt 40 nye fjøs per år med størrelse 40-60 kyr fram til 2024. De fleste nye fjøs er i dag med melkerobot. På grunn av roboten sin kapasitet på 55-65 kyr, vil det ofte skje et sprang i størrelse fra cirka 60-70 kyr til 110-120 kyr dersom bonden velger to roboter. Tilgang til grovforareal er svært ulikt i Rogaland. Nærland antar derfor at de fleste fjøsene som bygges på Jæren vil få en kapasitet på 450-525 tonn, mens i Dalane, Haugalandet og Ryfylke vil fjøsene bygges for 300-375 tonn.

Gjør en riktig investering for deg

Distriktssjef for Landkreditt Bank i Rogaland, Peder Skåre, peker på at tidspunktet for løsdriftskravet ikke må være avgjørende for en investering nå. Hver enkelt bonde må investere i et nytt bygg på den tiden som passer for den enkelte.

– Det er viktig at planer og budsjett må inneholde realistiske forutsetninger. Størrelsen på prosjektene må tilpasses hver enkelt slik at bygg, areal, kvote, arbeidskapasitet med mer henger sammen, sier Peder Skåre i Landkreditt Bank.

I følge erfaringer er Rogaland blant de områdene i Norge det er rimeligst å bygge nytt fjøs. Årsaken er i følge artikkelen i Bondevennen blant annet spesialiserte fjøsentreprenører og flere aktører i markedet, som bidrar til sterkere konkurranse.

– Som ein illustrasjon på kostnadsnivået i fylket har vi sett på pristilbod innhenta for fem fjøs i 2014, i storleiken 40-85 kyr. Pris per båsplass med kviger hadde då eit spenn på kroner 93.000-160.000, med høgast kostnad for lågast tal kyr. Fjøsa var forskjellig med omsyn til grovfôrmekanisering og isolert/uisolert. Denne enkle prisvurderinga per båsplass frå Rogaland gjev då eit kostnadsspenn på ca 1,5 – 2,6 milliardar kroner for å bygge om lag 16.400 kubåsplasser som lausdriftsfjøs i fylket fram til 2024.