Hopp direkte til innhold

To ukers ferie for bøndene

Det blir ikke mye ferie for aktive bønder i Sverige, men 95 % oppgir likevel at de trives bra med jobben sin.

En vanlig svensk bonde planlegger å ha 2 ukers ferie i året. En av 10 bønder regner ikke med å ha noe ferie i det hele tatt. Jo større areal en bonde har og desto større andel av inntekten som kommer fra landbruket, desto mindre ferie blir det.

Resultatene kommer fram i en undersøkelse foretatt av Lantbrukarnas Riksförbund. LRF. Blant de som har mer enn 1.000 dekar jord er det bare 4 % som regner med å ta mer enn 4 ukers ferie i 2014. Tilsvarende tall for de minste gårdene, det vil si under 200 dekar, er 30 %.

– Att leva på ett företag som har djur och växtodlingen kräver dagligt arbete och närvaro. Det kan vara svårt att hitta en avbytare som kan ta hela ansvaret. Är lönsamheten pressad så blir det ännu svårare, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Situasjonen er vanskeligst for de som lever av gården sin. Av de som får mer enn halvparten av inntekten fra jordbruket, er det bare 4 % som regner med å ha 4 ukers ferie eller mer. Situasjonen blir annerledes når det er annen inntekt som dominerer. Her svarer 25 % at de kommer til å ha mer enn 4 uker ferie. Denne gruppen tar også mer fri i fellesferien, mens bønder med hovedinntekt fra gården oftere tar hovedferien i oktober, november og februar.

Den største andelen som tar ferie i 4 uker eller mer, er i alderen 35 til 64 år. For bønder som har passert 65 år finner vi overrepresentert enten de som ikke tar ferie i det hele tatt eller de som virkelig ferierer lenge.


Kilde: Ole Christen Hallesby for Landkreditt Bank