Hopp direkte til innhold

Tips til maskinleiepriser

Våren nærmer seg og det er på tide å oppdatere seg på nye priser for leiekjøring. Det finnes flere kilder du kan sjekke opp.

Det er en konkurranse mellom tidsskriftene Bedre Gardsdrift og Norsk Landbruk om å presentere leiekjøringsprisene i landbruket. De blir vinnere på hvert sitt felt. Bedre Gardsdrift er først ute, men kun til abonnentene. Norsk Landbruk kommer et par uker senere, men legger opplysningene fritt tilgjengelig på nett.

Bedre Gardsdrifts skriver på sin nettside at maskinleieprislisten er bladets mest etterspurte sak. Årets prisliste omfatter cirka 500 ulike oppgaver og redskapstyper. Kildegrunnlaget er alt fra små enkeltbønder til store entreprenører i alle fylker. Prislisten inneholder både minstepris, makspris og middelpris.

– Det spennende med årets liste er i hvor stor grad folk har tatt høyde for økt dieselpris og politisk usikkerhet. Som tidligere øker noen priser mer enn andre, mens noen står på stedet hvil, skriver Bedre Gardsdrift.

Et fritt tilgjengelig alternativ er maskinkatalogen til Vestfold Landbrukstjenester SA (VLT). Denne utarbeides annet hvert år og årets katalog er for 2014/2015. Prisene er i gjennomsnitt justert opp med mellom 6 til 10% noe VLT mener omtrent tilsvarer den generelle prisstigningen i samfunnet. Til sammenligning kan nevnes at byggevareindeksen har steget cirka 10 % i denne perioden.

VLT peker på at alle priser i katalogen er veiledende. Riktig pris vil variere med jordart, hellingsgrad, steinmengde, tilrettelegging for arbeidet og andre forhold. De anbefaler at flyttekostnad beregnes bare ved avstander over 2 km og settes til kr 350 hvis ikke annet er avtalt. Prisene er beregnet for kjøring i landbruket. Ved kjøring for industri og anlegg, anbefales det å øke prisene med 20-30 % grunnet blant annet økt risiko og slitasje.

Fra katalogen sakser vi følgende: Ren utleie av egen arbeidskraft kr 300-375 per time. Sjåfør kr 250-350 per time avhengig av arbeidstype og kvalifikasjoner. Traktor og redskap kommer i tillegg. Traktor 100-109 hk kr 255 per time, fra 110-140 hk kr 290 per time og over 140 hk kr 355 per time. For tresking varierer prisen fra kr 115-160 per dekar eller kr 650-2.000 per time.