Hopp direkte til innhold

Vendepunkt i Kina?

Etter en periode med stor usikkerhet knyttet til Kinas nye vekstmodell, ser vi for tiden noen tydelige tegn på at verdens nest største økonomi er i ferd med å stabiliseres.

Gjennom andre kvartal i år viste brutto nasjonalprodukt en veksttakt på 7,5 prosent, som var noe høyere enn foregående kvartal og helt i tråd med den nye «normalen» som ble kommunisert av myndighetene tidligere i år.

Både industriproduksjonen og detaljomsetningen viste i juni økt veksttakt fra måneden før, nærmere bestemt 9,2 og 10,1 prosent realvekst sammenlignet med juni i fjor.

Dette kan tyde på at de nye ledernes forsiktige stimuleringstiltak har begynt å virke etter hensikten.

Les mer om dette i halvårsrapporten.