Hopp direkte til innhold

Sjekk eiendommen din på nett

Gjennom tjenesten Se eiendom kan du sjekke hvem som eier en eiendom og tinglyste heftelser og avtaler.

Kartverket er ansvarlig for å ajourføre grunnboksopplysninger om eiendommer i Norge. Nå kan gratis få innsyn i eiendomsinformasjon og sjekke heftelser på en eiendom. Selvbetjeningen er mulig gjennom nettstedet Seeiendom.no.

– Det er nå lett å sjekke heftelser og få innsyn i eiendomsinformasjon. Den nye grunnboken åpner opp for at innbyggere og eiendomsbransjen kan sjekke eiendom selv på seeiendom.no, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, da han lanserte den nye løsningen på Kartverkets hovedkontor på Hønefoss.

På nettstedet kan du søke deg fram til aktuell eiendom. Du får opp et kart som markerer eiendommen. Videre kan du klikke deg fram til flere opplysninger om eiendommen, som størrelse, antall bygninger, fredningsbestemmelser osv. Det nye er at du også kan få en ubekreftet grunnbok for eiendommen. Da må du imidlertid gjennom en innlogging.

Grunnboka gir opplysninger om hvem som har hjemmel (som regel det samme som eier), når den ble overtatt og hvilken registrert pris. Videre finner du heftelser som har økonomisk betydning, slik som sikkerhet for banklån, borett, forkjøpsrett o.l. I grunnboka finner du også heftelser som ikke har stor økonomisk betydning (servitutter) og grunndata som viser hvilke eiendommer som er fradelt eller slått sammen med denne eiendommen.

Kartverket får over 1.500 telefonhenvendelser og over 100 e-post hver dag med spørsmål fra publikum. Med den digitale innsynsløsningen på nett blir tid og ressurser spart. Hver virkedag leveres over 21 kasser post med tinglysningspapirer til Kartverket på Hønefoss og kontoret i Ullensvang. Dette utgjør i snitt til sammen 5.000 saker pr dag.

Sjekk eiendommen på seeiendom.no

Flere saker

Stadig flere bønder med høy gjeld

28. februar 2017

Bondens gjeld økte med 5 prosent i 2015. Rentekostnadene gikk ned med 7 prosent. Fortsatt har kvinner i landbruket lavere gjeld enn menn.

Priser og markeder for jord endrer seg

24. februar 2017

Russland ser ut til å være et alternativ hvis du er ute etter rimelig, god jord. Men selv dansk jord med sine stive priser anbefales nå for investorer.

Robotbønder øker overskuddet

15. februar 2017

Bønder med melkerobot gjør det stadig bedre og har økt timelønnen med 60 prosent på to år. Men fortsatt tjener andre melkeprodusenter mer per time.