SiJAtilGSU

Hvert år legges det ned mer enn 2000 gårdsbruk. Med GSU ønsker vi å bidra med det vi kan for å motivere flere unge til å overta gård. Å hjelpe frem neste generasjon bønder er rett og slett sunt bankvett - for hele Norge.

Landkreditt Bank var først ute med ekstra gode lånebetingelser for unge bønder, og med det følger et naturlig fokus på egenkapital. Derfor startet vi høsten 2012 prosessen med å utvikle et spareprodukt med sparefordeler for unge kommende bønder. GSU, Gårdssparing for unge, ble lansert juni 2013!

Mange heier på GSU

GSU fikk bred støtte fra landbruket, og særlig var Norges Bygdeungdomslag en viktig samarbeidspartner underveis. Se hva daværende leder i Norges Bygdeungdomslag, Gunn Jorunn Sørum, mente om rammevilkårene for unge som vil satse innen landbruket og om GSU.

Låvevegger for skattefritak

Da vi lanserte gårdssparing for unge (GSU) ønsket vi å gjøre det enklere for ungdom å spare til egen gård. Vi ønsket oss også skattefritak på sparingen, slik som BSU har, men dette er det opp til politikerne å vedta. For å gjøre politikerne oppmerksomme på hvor krevende det er for unge å spare opp nok egenkapital til en gård, ga vi alle muligheten til å si sin mening om GSU og rekruttering til landbruket på en digital låvevegg. Veggen kunne deles på sosiale medier, og tekstene skrev deltagerne selv. Under ser du noen av låveveggene som ble laget under aksjonen #SijatilGSU.

Les også:

Gårdssparing for unge (GSU)
Landbrukslån
Driftskreditt
Generasjonsskiftelån
Fagsider for landbruket