Hopp direkte til innhold

Realiser småbruksdrømmen

Torbjørn Skjeppe, senior kundeansvarlig Landbruk i Landkreditt Bank, gir deg her sine beste råd.
Ønsker du deg eget tun med idyllisk hus, plass til høner og å dyrke egne grønnsaker? Torbjørn Skjeppe, senior kundeansvarlig Landbruk i Landkreditt Bank, gir deg her sine beste råd.

Drømmer du om et småbruk?

– Vær tidlig ute! Småbruk er det mest brukte søkeordet på finn.no. Det er imidlertid ikke så mange småbruk til salgs. Naturlige nettsider å søke etter småbruk kan være: finn.no, gardsbruk.no, og ellers annonseres også enkelte eiendommer i Bondebladet.

Husk å sjekke rettigheter og plikter!

– Er det boplikt på eiendommen? Boplikten kan være personlig og innebærer at du må bo på eiendommen. Driveplikt? Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av
jordbruksareal. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. Er det odel på gården? Dette gjelder kun ved konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Det er viktig å få oversikt over rettigheter og plikter vis-à-vis naboer, tinglyste eller ei. Er for eksempel jorden leid ut?

Høns av rasene lys sussex, jærhøne og dvergkochin koser seg i hønsegården.

Bolig eller konsesjonspliktig landbrukseiendom?

– Spør deg selv: Hva er jeg ute etter? Bolig, bolig kombinert med hobby, eller arbeidsplass? Husk at jo større eiendom, desto mer arbeid. Hovedregelen er at man uten å søke om konsesjon, kan kjøpe småbruk under 100 mål, så lenge eiendommen ikke har mer enn 25 mål innmark. For å kjøpe større bruk, må man ha søkt og fått innvilget konsesjon. Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom og dette er det kommunen som avgjør. Hvordan kravet tolkes er litt opp til kommunene.

Hva med finansiering?

– Vær tidlig ute med avklaring av finansiering. Kontakt gjerne banken i en tidlig fase for å se på muligheter. Start tidlig med gårdssparingen. Egenkapitalkravet er gjerne 20 % ved kjøp av eiendom. Avklar investerings- og vedlikeholdsbehov med hensyn til inntjening og utgifter.

Lykke til med småbruksjakten!