Hopp direkte til innhold

Rådgiver bruker rådgiver

Hvorfor skal en rådgiver bruke en annen rådgiver når han bygger fjøs? Her kan du lese begrunnelsen til Trond Petter Ristad.

Av Ole Christen Hallesby

Hvorfor skal en rådgiver bruke en annen rådgiver når han bygger fjøs? Her kan du lese begrunnelsen til Trond Petter Ristad.

Bonde Trond Petter Ristad har investert 7 millioner kroner i nytt fjøs for melkeproduksjon hjemme på gården i Overhalla. Han har satt inn robot og skal drive konvensjonell melkeproduksjon. Inntil for kort tid siden har han hatt full jobb som grovfôrrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Namdal. Man skulle tro han hadde sett nok og hadde tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre sitt eget byggeprosjekt.

- Det er ikke til å legge skjul på at jeg har hatt en fordel, med bakgrunn i min jobb som grovfôrrådgiver. Jeg har reist rundt, sett mange tegninger og fjøsbygg, og snakket med mange bønder og rådgivere. Jeg har forsøkt å snappe opp det beste fra de beste, sier Trond Petter Ristad i et intervju med Norsk Landbruk.

Likevel velger han å sette av kr 100.000 i budsjettet til rådgivning. Gjennom sitt nettverk har han hatt mulighet til å velge de som passet best. Han mener at mange bønder har problemer med å komme i kontakt med ulike rådgivere. Selv om det er mange av dem, er det ikke alltid like lett å vite hvem en skal bruk og i hvilken rekkefølge det bør skje.

I artikkelen i Norsk Landbruk anbefaler han å starte med å lage en driftsplan og undersøke mulighetene for finansiering. Han mener det fort kan bli dyrt når man starter i andre enden, med å tegne fjøset. Han erfarer at mange bønder ved å starte den veien opplever at kostnadene blir høyere.

Innovasjon Norge krever at byggeprosjekter over 5 millioner kroner skal ha en uavhengig byggeleder. På den måten sikres det at byggeprosessen blir gjennomført på en best mulig måte. I Ristads tilfelle krevde også banken ekstern byggeledelse som et vilkår for å gi lån. Han valgte en kollega fra Norsk Landbruksrådgivning Nord-Trøndelag.

- Med Vegar Brenne som byggeleder, ble alt av arbeid på fjøsprosjektet lagt ut på anbud. Brenne laget anbudsgrunnlag der selv de minste detaljer var listet opp. Alt skulle med, ifølge Brenne. Bare mellom to tilbydere på 
betongentreprisen var det en differanse på hele 1,2 millioner kroner. Her tjente jeg kjapt inn – for å sette det på spissen - utgiftene til rådgiverpotten, sier Ristad til Norsk Landbruk.

Norsk Landbruk: Landbruksrådgiver bruker rådgiver til eget fjøsprosjekt