Hopp direkte til innhold

Prisen på melk under press

Du har kanskje ikke tenkt på at været på New Zealand er vel så viktig som konflikten mellom Russland og Ukrainia når det gjelder melkepris.

Markedet for melk er ustabilt. Årsaken er flere. Boikott av Russland som følge av konflikten med Ukraina, fallende etterspørsel i Kina og været på New Zealand påvirker melkeprisen. Det er ingen merkbar reduksjon i melkeproduksjon på verdensbasis, tvert i mot stiger produksjonen både i USA, New Zealand og Australia.

I EU var produksjonen i første halvår 5,1 % over samme periode i fjor. I USA har også produksjonen økt. I hele år har produksjonen ligget 1-2 % over fjorårets. Produksjon av melkeprodukter, og da spesielt melkepulver, på New Zealand er stor og økende. Det meldes at produksjonen i juli er 5,8 % over fjorårets. Juli er sesongstart i New Zealand. Prognosene tilsier en vekst for hele sesongen 2014/15 på 2 %.

Med den store andel av verdensproduksjonen New Zealand har, vil også svingninger i været der ha betydning for melkeprisen. Selv om våren har vært god, står de nå foran en sommer med mulighet for tørke. Med mindre tilgang på fôr og beite og dermed lavere produksjon, kan prisene presses oppover.

I vår del av verden har redusert eksport til Russland mer akutt påvirkning. De har fra 7. august stoppet import av melke og andre landbruksprodukter fra EU. Råvarehandler Björn Folkesson peker også på at fjerning av melkekvoter i EU vil føre til en økning i produksjonen. Han tror at prisen på melk vil holde seg lav framover.

Landbruksdirektoratet skriver at Kinas import er hittil i år større enn for samme tidsrom i fjor, men i de siste månedene har den gått ned. Imidlertid har etterspørselen fra land i Midt-Østen, Afrika og Asia (utenom Kina) gått opp som en reaksjon på lavere priser. Denne økningen oppveier en del av nedgangen i Russland og Kina.

Lantbruk.com: Nya Zeelands väder kan få betydelse för mjölkpriset