Hopp direkte til innhold

Om kundeservice

Landkreditt Banks kundeservice er den avdelingen i banken flest kunder har kontakt med i løpet av året.

Daglige banktjenester

Kundeservice hjelper deg den dagen du har spørsmål om bruk av kort, nettbank og annet som gjelder daglig bruk av våre banktjenester. Det hele handler om å gi deg som kunde en merverdi i kontakten med oss, og hjelpe deg med å finne optimale løsninger, både på spørsmål som kommer inn via internett og på telefon.

Fagkompetanse på flere områder

Landkreditt har drevet med finansiering av norsk landbruk i snart hundre år. Vi er en tradisjonsrik finansinstitusjon med en tydelig profil rettet mot norsk landbruk. Vi kan med rette kalles en nisje - bank, selv om vi også har et godt og variert tilbud til privatkunder. Medarbeiderne på kundeservice konsentrerer seg først og fremst om å finne løsninger på bank - relaterte problemstillinger, men har også forståelse for utfordringer du måtte ha som bonde. Kommer det spesialiserte spørsmål knyttet til landbruks - finansiering, er det greit å vite at Norges største kompetansemiljø på Landbruks finansiering sitter rett i nærheten.

Kundeserviceavdelingen i Landkreditt Bank

Kundeservice

Bak fra venstre: Geir I. Røsdal, Else-Lill Grønli, Henning Hansen, Helen Solberg, Hege Simonsen, Madeleine Sorkness. Foran fra vestre ser vi Marthe A. Kaas og Vivian O. Øverstad. , Ola Standish, Malin Kvande og Charlotte Nguyen var ikke tilstede da bildet ble tatt.