Hopp direkte til innhold

Økt utbytte fra Landkreditt Utbytte

Landkreditt Utbytte utbetaler nå 5,50 kroner per andel som kontant utbytte til andelseierne. Det er 10 prosent mer enn i fjor, da det ble utbetalt 5,00 kroner per andel. Det siste året har fondet levert en samlet avkastning på 27,2 prosent (oppdatert 11.06.14).

Årets utbytte fra Landkreditt Utbytte er nå fastsatt til 5,50 kroner per andel. Fondets kurs noteres eksklusiv utbytte tirsdag 17. juni, med utbetaling til andelseierne mandag 23. juni 2014.

De siste årene har stadig flere investorer valgt å investere i utbyttebetalende børsselskaper. Dette gjenspeiles i økte børskurser, til glede for andelseierne i Landkreditt Utbytte.

- Vi investerer i selskaper med en forståelig forretningsmodell, god ledelse og en troverdig utbyttepolitikk, sier Sigurd Klev. Han har siden oppstart vært porteføljeforvalter for fondet. 

Klev understreker at selskapsresultatene må være tuftet på kontant inntjening og at han liker best selskaper som ikke er utsatt for store, uforutsigbare svingninger i priser på innsatsfaktorer eller sluttprodukter.

- Slik vi vurderer det, er det åpenbart fordelaktig at utbytteaksjer har en mer forutsigbar inntjeningsprofil og at denne inntjeningen skjer «nå» - og ikke om fem eller ti år. Dette gjør verdsettelsen av utbytteaksjer mer treffsikker, sier Klev.

Det finnes utbyttebetalende selskaper i de fleste sektorer som er representert på Oslo Børs.

I forvaltningen av Landkreditt Utbytte fokuseres det på selskaper med aktive og krevende eiere og virksomheter tuftet på gode prinsipper for selskapsledelse og eierstyring.

- Med en fokusert og forståelig forretningsmodell og et aktivt forhold til kapitalstrukturen i selskapet mener vi at forutsetningene er gode for å kunne realisere solid avkastning til andelseierne i Landkreditt Utbytte, sier Klev.

Drøyt 40 prosent av midlene i Landkreditt Utbytte er nå investert i egenkapitalbevis (sparebanker) og bankaksjer. Øvrige midler er investert i selskaper i de ulike sektorene som er representert på Oslo Børs.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om Landkreditt Utbytte

Les artikkel i Finansavisen: Utbyttemaskinene

Sigrud Klev

Sigurd Klev forvalter aksjefondet Landkreditt Utbytte.