Hopp direkte til innhold

Økt støtte til EU-bønder

Mens støtten norske bønder får går ned, øker den svakt i EU. Fortsatt er det likevel stor forskjell på støtteandel i Norge og EU.

OECD har kommet med sin årlige rapport om landbrukspolitikk. Her beregnes blant annet støtten landbruket mottar i ulike land. Naturlig nok har det fått stort fokus at Norge ikke lenger er på støttetoppen. På ett år har støtten gått ned fra 60,2 % til 52,9 %. På midten av 80-tallet var støttenivået oppe i 70 %.

- OECD bemerker i sin rapport at Norge preges av kaldt klima, tynt jordlag og fjellområder, slik at bare en liten del av landet passer for landbruk. Landbruket preges av relativt små familiebruk, mange av dem i fjerne områder med vanskelige produksjonsforhold, refererer ABC Nyheter på sine nettsider.

Det er støtte i forhold til inntekt som måles. For Norge ble det i 2012 beregnet til 23,4 milliarder i støtte, mens støtten i 2013 ble 21,5 milliarder. For OECD landene samlet utgjør støtten fra staten 1,6 billioner kroner. Også for disse landene samlet var det en nedgang.

Landene i EU hadde en utvikling motsatt vei i fjor. Her økte støtten noe og utgjør i underkant av 20 %. På midten av 80-tallet var støtten dobbel så høy i EU. Etter det har det vært ført en politikk som fokuserer mer på inntekter fra markedet, ble støtten redusert til 18 % før den nå har begynt svakt å stige.

Japan troner nå på toppen av statistikken. Her utgjør inntekten fra staten 55,6 % av inntekten. Av andre land utenfor EU har Sveits 49 % og Island 41 % andel støtte. I andre enden av skalaen kan nevnes at en Australsk bonde kun mottar 2 % i støtte, men en amerikansk bonde får 7 %. Her var støttenivået tre ganger så høyt på midten av 80-tallet.

Ellers gjentar rapporten kritikken av at Norges landbruksstøtte virker handelshindrende. På den annen side viser rapporten også fram tall som viser kraftig vekst i norsk import av landbruksvarer. Den utgjør nå 8 % av den samlede importen til Norge, mens eksporten utgjør kun 0,6 %.

Land: Stödnivået för bönder i EU öker