Hopp direkte til innhold

Lavere skatt for bønder

De fleste bønder vil få lavere skatt som følge av forslagene i årets statsbudsjett. Det er særlig formuesskatten som gjør dette.

Regjeringen foreslår å redusere satsen i formuesskatten fra 1,0 til 0,75 %. Samtidig økes bunnfradraget fra 1 til 1,2 millioner kroner per person, det vil si 2,4 millioner kroner for ektepar. Endringene foreslås i årets statsbudsjett og vil hvis de vedtas få virkning fra 2015. For et bondeektepar med skattbar formue på 3 millioner kroner er besparelsen kr 5.500.

I innstrammende retning foreslår regjeringen å redusere verdsettingsrabatten for næringseiendom og sekundærboliger utover den først anskaffede sekundærboligen. I dag settes verdien av disse til 60 % av utleieverdi men ikke høyere enn 72 % av markedsverdi. Forslaget går på at skattemessig formuesverdi skal økes til 80 % av utleieverdi. Dermed vil den skattemessige favoriseringen av slik eiendom reduseres.

Landbruket nyter imidlertid godt av en unntaksregel. Disse verdsettes etter egne regler i skatteloven som ikke er foreslått endret. Dermed vil bønder nyte godt av at skattesatser reduseres og fribeløp øker, uten at verdigrunnlaget økes nå. En økning av verdi fastsettes eventuelt i forbindelse med de årlige takseringsreglene som kunngjøres rundt årsskiftet.

For alle reduseres trygdeavgiften med 0,1 % til 11,3 %. For 2014 ble skatt på alminnelig inntekt redusert fra 28 til 27 %. Laveste marginalskatt for næringsinntekt blir dermed 38,3 %. Med personinntekt over kr 552.300 blir marginalskatten 47,3 %. Har du inntekt over kr 885.600 blir den beskattet med 50,3 %.

Den alminnelige grensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret økes fra kr 50 000 til kr 150 000 i avgiftspliktig omsetning. Dette reduserer de administrative byrdene ved avgiften. I tillegg gir det staten økte inntekter fordi mange av de med liten omsetning har større fradrag enn momspliktige inntekter.

For næringsdrivende venter vi ellers på forslagene fra Scheel-utvalget. Utvalget skal vurdere eventuelle endringer i selskapsbeskatningen i sammenheng med det øvrige skattesystemet. For landbruket kan det i tillegg få betydning at regjeringen har varslet en gjennomgang av landbruksbeskatningen med sikte på enklere regler og mer effektiv ressursbruk.

Regjeringen: Statsbudsjettet.no

Kilde: Ole Christen Hallesby for Landkreditt Bank