Hopp direkte til innhold

Jordbruksfradrag for samdrift

Selv om dere organiserer samdrift gjennom et driftsselskap og et eiendomsselskap, skal dere ikke miste muligheten for jordbruksfradrag.

For to år siden stilte Skattedirektoratet et spørsmål til Finansdepartementet om inntekt fra eiendomsselskap kunne inngå i grunnlag for jordbruksfradrag. Ut fra regelverket kan en bonde som deltar i samdrift ta sin del av eventuelle leieinntekter fra samdriften med i sitt grunnlag for beregning av jordbruksfradrag. Men hva hvis leieinntekten kommer fra et eiendomsselskap som bonden er medeier i?

Departementet svarer at også tilordnet overskudd fra det ansvarlige selskapet som eier eiendommen, går inn i fradragsgrunnlaget for produsentene i samdriften. Det skal legges mindre vekt på det formelle og heller se hen til det som er det reelle forhold, nemlig at tilordnet overskudd fra eiendomsselskapet skriver seg fra samdriftsproduksjon av mat eller fôr, det vil si en inntektstype som oppfyller intensjonene om å gi grunnlag for jordbruksfradrag.

i sin begrunnelse peker departementet på at organiseringen gjennom et driftsselskap og et eiendomsselskap er av nyere dato. Det har ikke vært tilsiktet å ramme denne måten å organisere seg på. Om man organisere samdriften innenfor et ansvarlig selskap eller et tingsrettslig sameie, bør i følge departementet ikke være avgjørende for retten til jordbruksfradrag. Rent praktisk må man imidlertid kunne skille på hvor inntekten kommer fra:

- Direktoratet viser til at et eiendomsselskap som leier ut bygninger til samdrift kan ha inntekter fra flere kilder. Departementet antar at det må skilles mellom inntekter fra ulike kilder, slik at inntektene fra utleieselskapet som går inn i produsentens grunnlag for jordbruksfradrag, kommer fra samdriften som han eller hun deltar i. Det må besørges en avgrensing mellom leieinntekter og overskudd som stenger for at samme inntekt regnes med to ganger.

Finansdepartementet: Samdrift og jordbruksfradrag

Kilde: Ole Christen Hallesby