Hopp direkte til innhold

Jakter avkastning og utbytte

De siste årene har selskaper som betaler utbytte blitt premiert i aksjemarkedene. Dette har kommet andelseierne i Landkreditt Utbytte til gode. Det første året i fondets historie kan nå oppsummeres med nærmere 20 prosent avkastning og fem prosent kontant utbetaling som utbytte.

De siste årene har stadig flere investorer valgt å investere i utbyttebetalende børsselskaper. Utbytteaksjene som inngår i den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 har eksempelvis gitt 28,5 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning den siste femårsperioden. Til sammenligning har «gjennomsnittsaksjen» på New York-børsen gitt 25,3 prosent årlig avkastning siden våren 2009.

- Vi jakter etter selskaper med en forståelig forretningsmodell, god ledelse og en troverdig utbyttepolitikk, sier Dagfinn Hopsdal. Han er investeringsdirektør i Landkreditt Forvaltning og forvalter aksjefondet Landkreditt Utbytte sammen med Sigurd Klev.

Han understreker at inntjeningen må være tuftet på kontant inntjening og at han liker best selskaper som ikke er utsatt for store svingninger i priser på innsatsfaktorer eller sluttprodukter.

- Slik vi vurderer det, er det åpenbart fordelaktig at utbytteaksjer har en mer forutsigbar inntjeningsprofil og at denne inntjeningen skjer «nå» - og ikke om fem eller ti år. Dette gjør verdsettelsen av utbytteaksjer mer treffsikker, sier Hopsdal.

Det finnes utbyttebetalende selskaper i de fleste sektorer som er representert på Oslo Børs. I forvaltningen av Landkreditt Utbytte fokuseres det på selskaper med aktive og krevende eiere og virksomheter tuftet på gode prinsipper for selskapsledelse og eierstyring. 

- Med en fokusert og forståelig forretningsmodell og et aktivt forhold til kapitalstrukturen i selskapet mener vi at forutsetningene er gode for å kunne realisere solid avkastning til andelseierne i Landkreditt Utbytte, sier Hopsdal.

Rundt 40 prosent av midlene i Landkreditt Utbytte er nå investert i egenkapitalbevis og bank-aksjer. Øvrige midler er investert i selskaper i de ulike sektorene som er representert på Oslo Børs.

Basert på dagens børskurser og de utbyttebetalingene som ventes å komme fra porteføljeselskapene det nærmeste året, er direkteavkastningen i Landkreditt Utbytte nå rundt regnet seks prosent.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om Landkreditt Utbytte

Les artikkel i Finansavisen : Utbyttemaskinene

Bilde av Dagfinn Hopsdal 

-Vi jakter etter selskaper med en forståelig forretningsmodell, god ledelse og en troverdig utbyttepolitikk, sier Dagfinn Hopsdal.

Sigurd Klev forvalter aksjefondet Landkreditt Utbytte sammen med Dagfinn Hopsdal.