Hopp direkte til innhold

Ikke kast bilagene ennå

Det ble gjort vedtak i 2013 om at du ikke behøver å oppbevare regnskapsdokumentasjon i mer enn 5 år. Men ikke vær for rask med makuleringsmaskinen.

Du fikk kanskje med deg at det ble vedtatt at en del regnskapsmateriell kan ha kortere oppbevaringstid enn tidligere. Departementet glemte imidlertid noen formaliteter som gjør at ordningen ikke har trådt i kraft ennå.

For det som kalles primærdokumentasjon har du hatt et krav om oppbevaring i 10 år. Dette omfatter ordinære bilag, pliktig regnskapsrapportering inklusive årsregnskap og for selskap, årsberetning og revisjonsberetning. I tillegg omfatter det spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, eller bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner mm.

Det er for denne type dokumentasjon at pliktig oppbevaringstiden er vedtatt redusert fra 10 til 5 år. Ikrafttredelsesbestemmelsen ble imidlertid glemt av departementet, dermed er det uvisst fra hvilken dato dette kommer til å gjelde.

– Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal oppbevares ordnet og være betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring. Regnskapsmaterialet skal kunne fremlegges for offentlig kontrollmyndighet i hele oppbevaringstiden i en form som muliggjør etterkontroll. Regnskapsmaterialet skal være tilgjengelig i lesbar form og skal kunne skrives ut på papir i hele oppbevaringsperioden, står det i § 13 i bokføringsloven.

Det er noe materiell det er kortere oppbevaringstid for. Det gjelder avtaler som gjelder virksomheten, med unntak av avtaler av mindre betydning, korrespondanse som gir vesentlig tilleggsinformasjon i tilknytning til en bokført opplysning, utgående pakksedler eller tilsvarende dokumentasjon som følger varen eller sendes til kjøper på annen måte og prisoversikter som kreves utarbeidet ifølge lov eller forskrift. Disse skal oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt.

Finansdepartementet: Ikraftsetting av lovendring som reduserer oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon