Hopp direkte til innhold

Hvem får tilskudd 1. januar?

Hvis du blir ny husdyrbruker fra nyttår, må du melde fra tidligere for at tilskuddene skal komme til deg. Ellers blir tilskuddsutbetalingen forsinket.

De fleste gårdsoverdragelser skjer ved nyttår. I den sammenheng er det viktig å vite hvem som disponerer dyrene eller melkekvote per 1. januar. Et vilkår for å være berettiget driftstilskudd for melkeproduksjon og husdyrtilskudd for melkeku og melkegeit, er at foretaket som søker må disponere melkekvote og melkedyr på registreringsdatoen (telledatoen). For den kommende søknadsomgangen for produksjonstilskudd er registreringsdatoen 1. januar 2015.

- Det er viktig at dere melder fra til meieriet deres i god tid før datoen brukerskiftet skal skje. Dersom brukerskiftet ikke blir meldt inn i god tid før årsskiftet, og det nye foretaket søker om tilskudd for melkekyr, kan søknaden bli feilmeldt i den maskinelle kontrollen av søknadene. Feilmeldte søknader blir ikke med i hovedutbetalingen av produksjonstilskudd i juni, skriver Landbruksdirektoratet på sine hjemmesider.

Formelt sett er det greit nok at eierskiftet skjer fra og med 1. januar, men for å sikre deg tilskuddet i tide må du melde fra i god tid på forhånd. Du må sikre deg at den nye brukerens navn er på plass til nyttår. Disse reglene gjelder også forpaktere eller personer som disponerer dyr og kvote uten å eie den. Melding om endring sendes ditt meieri.

Dersom brukerskiftet reelt sett skjer etter 1. januar, er det den gamle brukeren som fortsatt disponerer melkekvoten og melkedyrene på registreringsdato. Det er da det gamle foretaket som skal søke om produksjonstilskudd med søknadsfrist 20. januar 2015.