Hopp direkte til innhold

Heller en fugl i hånden...

Hva gjør folk med sparepengene sine når bankrentene faller, kronekursen svekkes, inflasjonen øker og skatten tar resten?

Sigurd KlevDette er det store spørsmålet for alle som ønsker å bevare – og helst øke – kapitalens kjøpekraft over tid. Dagens bankrenter er altfor lave til å kompensere for tap av kjøpekraft som følge av skatter og prisstigning.

- Det kan være klokt å ha penger på bok, men med dagens rentenivå vil det være ulønnsomt for folk flest. Denne erkjennelsen har nok vært en medvirkende årsak til at stadig flere har fokusert på aksjer – og spesielt utbytteaksjer – når de skal investere langsiktige sparemidler, sier porteføljeforvalter Sigurd Klev i Landkreditt Forvaltning.

Han har ingen tro på noen snarlig økning av rentenivået i Norge, snarere tvert imot. Den svenske styringsrenten ble nylig senket til null, og her hjemme signaliserer terminrentene at styringsrenten sannsynligvis vil bli barbert med 0,25 prosentpoeng i første kvartal 2015.

Den uregjerlige elefanten i rommet er oljeprisen

- Vi har bak oss tre år med priser mellom 100 og 120 dollar fatet for nordsjøolje. For mange er nok dagens oljepriser en ubehagelig «wake up call». Det er jo fullt mulig at oljeprisen før eller senere vil stige til 110 dollar fatet igjen, men det er ikke vårt «base case» akkurat nå, sier Klev.

Han foretrekker selskaper som i liten grad er direkte eksponert mot olje- og råvarepriser. Han må samtidig forholde seg til at store deler av norsk næringsliv og et stort antall av selskapene på Oslo Børs enten direkte eller indirekte har sin verdiskaping relatert til prisutviklingen i oljemarkedet.

- Vi fokuserer på selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, forutsigbar inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer aksjonærene best mulig avkastning på egenkapitalen. Vi vil heller eie selskaper som tjener penger nå, enn selskaper som skal bli noe stort og tjene masse penger en eller annen gang i fremtiden, sier Klev.

Denne strategien har fungert godt. Verdiutviklingen i aksjefondet Landkreditt Utbytte er en bekreftelse på dette.

- Vi liker selskaper som har god ledelse, tydelige strategier forankret i tydelige mål, som har finansiell handlefrihet og som belønner ansatte for gode prestasjoner. De beste selskapene har en bedriftskultur som evner å tilpasse virksomheten til stadige endringer i omgivelsene – og som har motiverte ansatte med kremmerinstinkt og vinnervilje, sier Klev.

Les mer om Landkreditt Utbytte

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Porteføljeforvalter
Sigurd Klev