Hopp direkte til innhold

Dette koster melkeroboten

Det er ikke bare investeringen på 1,2 millioner som skal betjenes, men også de årlige driftskostnadene bør ha et fokus.

Det begynner å bli en del erfaringer med driftskostnader for melkeroboter. Undersøkelser foretatt av Norsk Landbruk og av danske Landbrugsinfo, viser store variasjoner. I en artikkel på Tines hjemmesider gjør fagspesialist på økonomi, Bjørn Gunnar Hansen, en vurdering av driftskostnadene ved å eie en robot.

To av tre bønder meldte om investeringskostnader mellom kr 1.040.000 og 1.360.000. Noen av disse var kjøpt brukt. En normal kostnad ved innkjøp vil derfor ligge på rundt 1,2 millioner kroner. Med en rente på 4 %, vil rentekostnaden alene være kr 48.000 per år hvis roboten holder seg i verdi.

Det kan se ut til at levetiden er relativt lang for en robot fordi deler skiftes ut og styringssystemer oppgraderes. Derfor kan det være vanskelig å beregne en avskrivningskostnad. Men hvis vi er veldig optimistiske og regner at roboten ikke har noen verdi etter 20 år, vil et årlig verdifall utgjøre kr 60.000.

I spørreundersøkelsen Norsk Landbruk gjennomførte på nettet i 2013, fikk bøndene spørsmål om driftskostnader, inkludert forbruksartikler, service, deler m.m. Det typiske var at det var store variasjoner. Middelkostnaden per år var cirka kr 71.000. To av tre bønder svarte at årlige driftskostnader lå mellom kr 46.000 og 96.000.

Tilsvarende melder Landbrugsinfo om middeltall på kr 67.000. Her er variasjonen fra kr 22.000 til over kr 100.000. Konklusjonen fra denne undersøkelse var at mange bønder kunne spare på å velge en mindre omfattende vedlikeholdskontrakt. Når det har gått en tid har man mer erfaring med hva som er slitedeler og hva som må skiftes ut. Da kan man i større grad vurdere hvor mye man kan gjøre selv av denne jobben.

TINE Effektivitetsanalyse (EK) har per dags dato ikke detaljerte data om kostnader med melkerobot. Bjørn Gunnar Hansen peker på at årsaken er at kostnadene med robot blir ført sammen med andre maskinkostnader i regnskapet. Til neste år vil Dataflytprosjektet gi mulighet for oppsplitting av kostnadene, slik at man kan få fram sikrere driftskostnader med melkerobot.

Kilde: Tine.no