Hopp direkte til innhold

Braksuksess for nytt fond

Landkreditt Forvaltning traff innertier med etableringen av rentefondet Landkreditt Extra høsten 2012. Status kan nå gjøres opp med 7,2 prosent avkastning i 2013 og en forvaltningskapital som nylig passerte én milliard kroner.

- For oss som forvaltere er det gledelig å registrere at forvaltningskapitalen i Landkreditt Extra har økt til en milliard kroner. Vi opplever dette som en tillitserklæring fra våre kunder, sier Per Bjarne Kvande. Han forvalter rentefondene Landkreditt Extra og Landkreditt Høyrente sammen med Dagfinn Hopsdal, som er investeringsdirektør i Landkreditt Forvaltning.Per Bjarne Kvande forvalter rentefondet Landkreditt Extra

Landkreditt Forvaltning har tilbudt fond med eksponering i foretaksobligasjoner siden 2005. Da ble rentefondet Landkreditt Høyrente etablert. Den siste syvårsperioden har Landkreditt Høyrente levert 5,1 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning til sine andelseiere.

Landkreditt Høyrente investerer cirka 30 prosent av tilgjengelige midler i foretaksobligasjoner og 70 prosent av midlene i bankinnskudd og bankobligasjoner, mens Landkreditt Extra investerer alle tilgjengelige midler i det norske markedet for foretaksobligasjoner. 

- Vi definerte en investeringsstrategi for foretaksobligasjoner i 2005, og denne har vist seg å være robust – også under krevende markedsforhold. Vi tar ikke valutarisiko, vi begrenser oss til lån med tre års løpetid, vi investerer kun i lån med kort rentebinding og vi overvåker kredittkvaliteten i porteføljene nøye. Dette summeres opp til det vi betegner som «god hverdagsforvaltning», sier Kvande.

Landkreditt Extra investerer sine tilgjengelige midler i foretaksobligasjoner med høy rente og høy forventet avkastning. Fondet ga 7,2 prosent avkastning til andelseierne i fjor. Med fortsatt lave pengemarkedsrenter og en vedvarende høy etterspørsel etter foretaksobligasjoner; kan det ventes like høy avkastning fra Landkreditt Extra i år som i fjor?

- Vi hverken kan eller vil gi presise anslag for avkastningsforventninger i fondene våre. Men mange av de faktorene som bidro til den gunstige verdiutviklingen i Landkreditt Extra i fjor preger fortsatt markedene nå ved inngangen til 2014, så vi venter en positiv utvikling i fondet utover våren, sier Kvande.

Han oppfordrer alle interesserte til å lese de markeds- og fondskommentarene som publiseres på Landkreditt.no.