Hopp direkte til innhold

Må ha bedre omsetning og pris

Mange konvensjonelle produsenter av frukt, bær og grønnsaker har ikke tro på at forbrukerne er villige til å betale ekstra for økologiske produkter.

Omsetning og pris er en av utfordringene ved omlegging til økologisk. Dette kommer fram i en undersøkelse foretatt av NILF. De har intervjuet både økologiske og konvensjonelle bønder om hva som hindrer dem i utvidelse og omlegging.

Fruktdyrkerne er i liten grad bekymret for ikke å få omsatt produktene sine som økologiske, ettersom de vet at det er etterspørsel i markedet etter norskprodusert økologisk frukt. Derimot er de usikre på om de vil få en pris som kompenserer for ekstra arbeid og lavere avling.

For økologiske bærdyrkere er mangel på omsetningsmuligheter en stor utfordring. Årsaken til at en bringebærdyrker og en jordbærdyrker sluttet med økologisk produksjon, var i hovedsak at de ikke fikk omsatt dette til økologisk pris.

Mange konvensjonelle produsenter har ikke tro på at forbrukerne er villige til å betale ekstra for økologiske produkter. Blant de økologiske grønnsaksprodusentene er det varierende oppfatninger av dette. Mens noen er svært fornøyde med omsetningsmulighetene og prisen de har oppnådd på den økologiske produksjonen, er det andre som sier de behøver større markedsandeler for at skal bli økonomisk forsvarlig å drive med økologisk produksjon.

På spørsmål om de økologiske produsentene har planer for utvidelse av produksjonen, svarer så vidt under halvparten av de positivt. De som ikke har planer om utvidelse har varierte begrunnelser for dette, men det vanligste er at de tror de ville fått problemer med å omsette det.

Det ble også stilt spørsmål om hva man tror skal til for å få flere til å legge om til økologisk drift. Det mest vanlige svaret var «økt etterspørsel», og at det måtte bli mer lønnsomt å dyrke økologisk. Andre forslag var presentasjon av suksesshistorier. Generelt virker det som de konvensjonelle produsentene er bedre kjent med økologiske produsenter som har mislykkes, enn med dem som har lykkes.