Hopp direkte til innhold

Må det koste 100 ganger mer?

For en vanlig skogsbilvei regnes kostnaden til knapt kr 1.000 per meter. Dette blir bare en brøkdel av hva Statens Vegvesen regner som normalt.

I en artikkel på nettstedet for tidsskriftet Anlegg & Transport, refereres kostnadene ved å bygge vei i Norge. Selv smale veier med bredde rundt 7 meter kommer fort opp i en meterpris på kr 100 000. Dette reagerer nettstedet Kystskogbruket på. Årsaken er at en skogeier i kystskogfylkene kalkulerer med kr 1.000 per meter skogsbilvei. Noe kvalitetsforskjell er det, men ikke nok til å forklare hele differansen.

– Største skilnaden på desse to vegtypane er vegbreidda og asfaltering. Det er også ein del skilnader i krav til kornstørrelsar, tjukkelse på berelag og toppdekke, men einheitsprisane pr. kubikkmeter av denne type massar er i beste fall innafor ei dobling, skriver Helge Kårstad på Kystskogbruket.no.

Her er noen av eksemplene på «normale» kostnader i følge Statens Vegvesen:

  • 2-felts vei: 6,5 m veibredde:   50 000–90 000 kr per meter
  • 2-felts vei: 7,5 m veibredde:   60 000–100 000 kr per meter
  • 2-felts vei: 8,5 m veibredde:   70 000–120 000 kr per meter
  • 2-felts vei: 10 m veibredde:    80 000–140 000 kr per meter 

Vegvesenet tar forbehold om at tallene som oppgis ikke er dekkende for alle prosjekter. Tallene viser dessuten kun byggekostnader. Det betyr at planleggings- og byggherrekostnader ikke er innberegnet.

– Ofte krever veibygging store ombygginger og tilpasninger av lokalt veinett. Disse kostnadene er ikke tatt med i beregningen. Noen ganger er det også nødvendig med et stort omfang av bruer og tunneler, men heller ikke det er inne i disse enhetsprisene, sier Gudmund Nilsen i Vegdirektoratet til AT.no.