Hopp direkte til innhold

Visste du at.....?

Justert for utbyttebetalinger settes det stadig nye kursrekorder for den amerikanske børsindeksen S&P 500, som måler verdiutviklingen i verdens viktigste aksjemarked.

Det viser at investorenes tro på fremtidig verdiskaping har kommet tilbake med full kraft, etter en finanskrise som i 2008 utløste det mest omfattende børsfallet noensinne.

Den såkalte fryktindeksen VIX er nå på sitt laveste nivå siden 2007, og amerikanske fondssparere nettotegnet i januar i år aksjefond for 33 milliarder dollar, den høyeste etterspørselen etter aksjefond som er registrert siden mars 2006.

 

Graf for nytegning i aksjefond