Hopp direkte til innhold

Nytt år, nye muligheter!

2012-kalenderen er nå byttet ut med årets versjon. Vi kan se tilbake på et begivenhetsrikt år, med økende optimisme og risikovilje i finansmarkedene.

Norges Bank valgte nylig å holde styringsrenten uforandret på 1,5 prosent. Dagen før hadde Riksbanken senket renten i Sverige til én prosent. Behovet for tiltak som kan stimulere aktiviteten i eurosonen er åpenbart, og det er sannsynlig at eurorenten vil bli redusert fra dagens nivå på 0,75 prosent i inneværende år.

Ifølge Norges Bank skal styringsrenten nær dobles, til nærmere tre prosent de neste par årene. En særnorsk renteoppgang vil kunne styrke kronekursen og svekke konkurransekraften i eksportrettet industri. Slik vi vurderer dette nå, vil den norske styringsrenten neppe bli økt fra dagens nivå før tidligst høsten 2014.

Markedet for norske foretaksobligasjoner med høy rente og forventet avkastning viste en bemerkelsesverdig sterk utvikling i året som nå ligger bak oss. Vi venter en fortsatt positiv utvikling i dette markedssegmentet.

Vi er mer skeptiske til lavrisikoinvesteringer, som tyske og sveitsiske statsobligasjoner. Sveits og Tyskland vil helt sikkert kunne betale renter og avdrag som lovet, så kredittkvaliteten i denne typen investeringer er udiskutabel. En åpenbar ulempe er at de handles til kurser som gir negativ rente for plasseringer med mindre enn tre år til forfall.

Vårt rentefond Landkreditt Høyrente – som nå har syv års «track record» – leverte 5,71 prosent avkastning i 2012. Landkreditt Høyrente har investert cirka en tredjedel av tilgjengelige midler i foretaksobligasjoner og resten i tradisjonelle bank- og finansobligasjoner.

Rentefondet Landkreditt Extra, som investerer alle tilgjengelige midler i foretaksobligasjoner, leverte 0,99 prosent avkastning i november og desember i fjor. Det tilsvarer en årlig effektiv avkastning på 6,06 prosent i perioden.