SEPA

Fra 31.10.2016 har det vært et krav fra Finanstilsynet at betalingsfiler i euro sendes i henhold til ny internasjonal standard for betalingsformat - ISO 20022 XML.

SEPA og ISO-standardiseringen er med på å gjøre betalingsformidlingen mer effektiv og forutsigbar. Siden betalingene vil inneholde samme informasjon gjennom hele betalingsløpet, blir det dermed mindre behov for manuell oppfølging og avstemming.

Som er resultat av dette vil både pengene og informasjonen kommer raskere fram til betalingsmottaker innen EU/EØS.

Hva innebærer denne endringen?

Sender din bedrift betalingsfiler i euro, må dere utføre en endring hos dere slik at disse betalingsfilene sendes i det nye formatet ISO 20022 XML.

Hvordan blir min bedrift påvirket?

  • De som blir berørt er virksomheter med betalinger i euro med mer enn 10 ansatte og/eller 2 millioner euro i omsetning eller balanse.
  • Utover dette blir alle virksomheter i offentlig sektor med betalinger i euro berørt.
  • Virksomheter som ikke har betalinger i euro blir berørt etter hvert som det nye formatet innføres for alle betalingstransaksjoner og filbaserte meldinger.

Hva må jeg som kunde gjøre?

Det avhenger av hvor mange euro-betalinger din bedrift utfører.

Fortar du mange euro-betalinger?

Da bør du ta kontakt med din ERP-/økonomisystem leverandør for å gjøre en avtale om å oppgradere til nytt filformat ISO 20022 XML. Når dette er gjort, ta kontakt med oss for å sende inn filer, så hjelper vi deg slik at du kommer i gang.

Foretar du få euro-betalinger?

Da kan du benytte Nettbedrift løsningen som tidligere for manuelt å utføre enkeltbetalinger. Vi vil sørge for at betalingene utføres i henhold til nytt regelverk.

Foretar du ingen euro-betalinger?

Da trenger du ikke foreta deg noe som helst. Det er dog planer om at alle betalinger, innenlands så vel som utenlands, skal måtte utføres i henhold til dette nye formatet ISO 20022 XML.

Hvilke meldingstyper tilrettelegges det for:

Det tilrettelegges for følgende meldingstyper: pain.001, pain002 og camt.054d. Utover disse tilrettelegges det for camt.055 og camt.029, som er ofte brukt i offentlig sektor. Øvrige meldingstyper kommer etter hvert.

  • Pain.001: betalingsoppdrag som sendes til banken
  • Pain.002: kvitteringsfil fra banken som angir om mottatt oppdrag kan gjennomføres, eller om det inneholder feil (tilsvarer mottaksretur).
  • Camt.054d: debetmelding som sendes betaler når betalingsdag (forfall) for betalingen skjer og beløp overføres til mottaker (tilsvarer avregningsretur).
  • Camt.055: stoppeanmodning eller kanselleringsmelding for tidligere innsendt betalingsoppdrag som ennå ikke er gjennomført.
  • Camt.029: resultat av kansellering som sendes fra banken (som svar på camt.055).