Hopp direkte til innhold

Saksgang bedriftskunde

Kredittvurdering

Vi foretar en kredittvurdering av bedriften når vi har mottatt søknaden. Vi kontakter deg hvis vi har spørsmål.

Hva skal returneres til oss?

  • Signerte, originale avtaledokumenter
  • Firmaattest som forteller hvem som har prokura eller signaturrett for selskapet
  • Firmaattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder
  • Har du ikke firmaattest, skal du levere årsmøteprotokoll fra siste årsmøte og vedtekter

Originale dokumenter sendes i returkonvolutt, eventuelt til:
Landkreditt Bank AS
Att: Betalingsformidling Bedrift
Pb. 1824 VIKA
0123 OSLO

Når dokumentene og legitimasjon er mottatt:

  • Kontoer og Nettbank Bedrift blir åpnet og kort blir bestilt
  • Kontaktperson for Nettbank Bedrift blir varslet
  • Kort og PIN-kode blir sendt i forskjellige forsendelser
  • Har du søkt om finansiering sendes pant til tinglysning
  • Lån og kreditter utbetales når sikkerheten er i orden og alle forutsetninger er innfridd

Legitimasjon på signaturberettigede/disponenter

Mangler vi gyldig legitimasjon på signaturberettigede eller disponenter, sender vi rekommandert brev til de det gjelder. Sendingen må hentes på posten, og mottaker må legitimere seg med pass.

Signering av dokumenter

Dokumentene må undertegnes av signaturberettiget i henhold til firmaattest eller årsmøteprotokoll.