Siste endringer i Nettbank Bedrift

Fra og med 23. august 2022 vil muligheten for å benytte filutveksling med filoppsett forsvinne i nettbank bedrift.

Nettbank bedrift er under fornyelse for å tilfredsstille kravene til universell utforming samt at java-applet ikke lenger støttes av nettlesere. Derfor tilbyr vi nå en oppgradering til responsiv filmodul.

Det innebærer at Med filoppsett ikke vil fremkomme som et valg i menyen.

Endringen medfører at det kun vil være mulig å håndtere filer uten filoppsett.

Den nye filmodulen finner du under hvert enkelt menyvalg under Filbehandling.

Se skjermbilder av endringene

Dere vil i den nye filmodulen ha muligheten til å benytte dra-og-slipp funksjonalitet i menyvalget Send filer.Send filer.PNG

Under menyvalget Hent filer vil det kun være visuelle endringer.Hent filer.PNG

Under menyvalget Filarkiv vil det kun være visuelle endringer.Filarkiv.PNG

Under menyvalget Oppsett filoverføring vil det kun være visuelle endringer.Oppsett filoverføring.PNG