Hyttefelt i Hjartdal kommune

Kommer for salg
med 20 utskilte tomter og skog på ca 150 daa

Annonseres i juli/august

Ta kontakt med megler for mer informasjon