Gård i Åsvang, Stange kommune

Kommer for salg
Prisantydning:
7 500 000,–
Tunet består av våningshus, hønehus, sauefjøs og driftsbygning med tilbygd hønehus

Totalt areal er ca. 600 daa. hvor av ca. 200 daa. dyrket mark og ca. 350 daa. skog..

Takst kommer i løpet av juni.

Oppgitt prisklasse er ca.

Interessert? Ta kontakt med megler for mer info.