Attraktiv landbrukseiendom på Kløfta

Kommer for salg
Prisantydning:
19 800 000,–
I løpet av høsten legger vi ut en flott eiendom med våningshus, garasje, kårhus, stabbur, låve/gårdsverksted og to vognskjul, alle byggene er velholdt på et nydelig, ryddig tun

Tunet ligger på en høyde med utsikt i alle himmelretninger. Kårhuset ligger ca. 100 meter fra gårdstunet.

Eiendommen er på ca 500 daa. hvorav jord utgjør ca 360 daa. 

Takst 19 800 000,-