Nøtterøy - Vakker gård med et flott hovedhus m/sidefløy, leilighetsbygg m/4 leil., hesteanlegg med staller, ridebane mm.

Færder - Nøtterøy
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen til Kjønnerød Gård

En vidunderlig landbrukseiendom beliggende midt på Nøtterøy. Gården er meget innholdsrik og har et pent opparbeidet gårdstun. Tunet består av både eldre bygninger som er ivaretatt og oppdatert, og nyere innslag.
Et pent våningshus malt i hvitt utgjør hjertet på tunet. Huset kan være fra så tidlig som 1670, og ble sist tilbygget med en leilighet i 2001. I 2015 ble det ferdigstilt et leilighetsbygg med 4 godkjente leiligheter, som har vært enkle å leie ut og som leies ut i dag. Dagens drift er knyttet til hestehold, hvor bl.a. den eldre 1800-talls låven er tilbygget og påbygget, og rommer bl.a. 8 stallbokser og mye mer. Den eldste delen av låven har vært benyttet til private selskaper og markedsaktiviteter. Av andre bygninger er det ei varmestue/flislager, to utegangsstaller, garasje, Finnbua som benyttes som sommerstue/anneks, og hønsehus. Tunet er særdeles vakkert og opparbeidet med stor gressplen, hesteinngjerdinger, gruset gårdsplass og store trær. Det er opparbeidet egen ridebane. Tunet har en naturlig inndeling mellom driften og den private sfære rundt våningshuset. Alt i alt er det godt vedlikeholdte bygninger av ulike aldre, pene opparbeidede arealer, og en god beliggenhet.
Gårdens areal er på 258,5 dekar, noe som gjør eiendommen konsesjonspliktig. Men det er ingen odel.

Det sies at navnet på Nøtterøy var opprinnelig Njót, og ordet njót må være avledet av det gammelnorske ordet njóta, som betyr nyte/bruke/ha fordel av. Den betegnelsen passer også fint for Kjønnerød Gård, en vakker gård som både kan nytes i sin utforming, brukes som landbruk og f.eks. hestehold, og ha fordeler av med bl.a. gode leieinntekter.

Ta kontakt for å avtale privat visning.

Beliggenhet

Kjønnerød Gård ligger sentralt til ca. 4 min. kjøring syd for Borgheim sentrum som har de fleste servicetilbud. Her finner du blant annet Rema 1000, Nøtterøy kulturhus og treningssenter.
Nærområdet byr på en kombinasjon an nyere boligbebyggelse, spredte bolighus, og landbrukseiendommer. Fra eiendommen er det flere gode turmuligheter i både innlandsnatur og kystklima. Eiendommens arealer grenser blant annet inn til Strengsdalsvannet som er den største innsjøen på Nøtterøy, og også den eneste med størrelse av betydning. Strengsdalsmyra er kommunens eneste myr, og er et viktig område for truede plantearter.
Gården har også noen spredte skogteiger som går ned mot sydsiden av øya, mot Vrengen og Grindholmane. Dette området består hovedsakelig av fritidseiendommer.

Det er flere skoler og barnehager innenfor noen kilometers avstand. Brattås barneskole og Brattås barnehage ligger 1,7 km. fra gården. Borgheim ungdomsskole og Nøtterøy videregående skole ligger ca. 3,8 km. unna. Det er gode bussforbindelser til Borgheim og Tønsberg sentrum, og kun 13 min. med bil til Tønsberg sentrum.

Adkomst

Fra Tønsberg sentrum:
Kjør ut av sentrum og sydover over til Nøtterøy. Fra broen over fra Tønsberg, følg Kirkeveien (FV308) sydover i ca. 7,2 km. og ta så til venstre inn i Strengsdalveien. Følg veien i ca. 600 meter og gården kommer til syne på høyre hånd.

Jord, skog og tun

Eiendommen er iflg. NIBIOs gårdskart på totalt 258,5 dekar, og har følgende arealinndeling:
Fulldyrka jord: ca. 44,2 dekar.
Produktiv skog: ca. 180,8 dekar.
Annet markslag: ca. 22,7 dekar.
Bebygd, vei m.v.: ca. 10,8 dekar.
Totalt: ca. 258,5 dekar.

Det er opparbeidet ridebane med flere forskjellige lag grus. Området er inngjerdet og det er montert lyskastere langs siden mot syd. Luftegårder er etablert med inngjerding.

Innmarka er oppgitt i NIBIO sin registrering til 44,2 dekar og fordeler seg på 5 skifter. Driftsmessig forholdsvis små teiger.
Ca. 4 dekar nær tunet benyttes i dag til luftegårder. Et areal syd/øst for tunet er gjerdet inn og beites. På øvrige arealer produseres det gras til eget bruk. Dominerende tekstur i overflatesjikt består av siltig sand, silt og mellomsand. Ingen opplysninger om dreneringsforhold men eier opplever det som normalt. Noe uønsket kantvegetasjon på enkelte skifter, spesielt det lengst mot nord/øst. Det er ikke kjent om det søkt omdisponering av arealer som benyttes til luftegårder eller utestaller.

Skogsarealet er ifølge NIBIO oppgitt til å være 180,8 dekar og består av 6 teiger i varierende størrelse. Det er ikke utarbeidet skogbruksplan men ut fra registreringer hos NIBIO er det bonitetsfordeling fra 8-20, dvs. lav til høy bonitet. Treslag består av lauv, furu og gran. Det er ingen typiske områder for tømmerproduksjon, mer en typisk kystskog. Ingen aktiv skogsdrift av dagens eier for uten noe til eget bruk. Avkastning på skog varierer med etterspørsel på sortiment og priser.

Jakt

Eiendommen har jaktrettigheter på småvilt. Ingen inntekter av jakt. Eier disponerer dette selv. Det er mulig å felle rådyr på eiendommen i regi av grunneierlag.
Årlig verdi er i landbrukstaksten satt til kr. 2 000,-.

Innhold og standard

Våningshuset (nr. 29):
Byggeår: Opplyst av tidligere eiere til å opprinnelig være fra 1670. Ifl. SEFRAK-registeret er boligen registrert fra perioden 1825-1850.
Tilbygget i 1979 og 2001.
Innhold
1. etasje: Bad, spisestue, stue, kjøkken, hall. Leilighet med stue/kjøkken, soverom og bad.
2. etasje: Bad, tv-stue med tekjøkken, 3 soverom, kontor/soverom, gang, walk-in-closet og boder/kott.
Kjeller: To kjellerrom.
Normalt fungerende bolig med tilbygget leilighetsdel. Boligen er påkostet over tid men har også behov for vedlikehold. Varierende tilstand på badene og kjøkken. I tilbygget fra 2001 ble det innredet som en leilighet. Denne er ikke registrert som en separat bolig, men kan fungere fint som en generasjonsdel av huset.
Våningshuset kan betegnes som hjertet av gården, og det er her man skal bo og ha det meste av sitt opphold. Tidligere eiere har fortalt dagens eiere at huset kan være fra så tidlig som fra 1600-tallet, men slike aldere er vanskelig å datere nøyaktig. Dagens bolig består av den eldste delen som er av laftede vegger, og nyere tilskudd med tilbygg. Våniningshuset er bygget i vinkel, men henger godt sammen som en hoveddel og sekundærdel. Tilbygget fra 2001 er innredet som en leilighet og kan egne seg godt om man har mor og far boende hjemme hos seg, for større barn som er på vei ut av hus, til gjester, eller som en del av hovedhuset.
Huset har en smakfull innredning og kombinasjoner av gammelt og nytt. Det har en interessant planløsning som ikke er helt A4, noe som samtidig kan fenge de fleste.

Leilighetsbygget (nr. 31):
Byggeår: 2015.
Innhold 1. etasje: 3 leiligheter. Hver leilighet inneholder stue/kjøkken, bad og ett soverom.
Innhold 2. etasje: Én leilighet. Leiligheten inneholder stue/kjøkken, bad, to soverom, gang og bod.
Bygget er oppført med formål for utleie. Alle 4 leilighetene er utleid for til sammen kr. 36 500,- pr. mnd.
Innvendig består overflater av laminat, fliser og belegg på gulver. Vegger og himlinger av panelplater og malte plater. Kjøkkeninnredninger med integrerte komfyrer. Baderom med belegg og fliser på gulver. Vegger med våtromsplater. Normalt innredet. EL og VVS anlegg fra byggeår. Leilighetene i 1. etg. har hver sin separate boligventilasjon i kjøkkenviftene. Leiligheten i 2. etg. har eget aggregat.

Garasje/hagestue:
Byggeår: 2011.
Grunnflate: 40 kvm.
Innhold: Lagring/oppholdsrom.
Bygget benyttes i perioder av året som hagestue, men er egentlig en garasje. Forøvrig er det lagring av lette kjøretøyer etc.

Låve med stall:
Byggeår: 1825. Tilbygg fra 2009. Om- og påbygget i 2008/2009/2011.
Bruttoareal totalt: 543 kvm.
1. etasje inneholder varm og kald stall, div. lagring og oppholdsrom/varmerom. 415 kvm.
I bygget er det til sammen 8 hestebokser.
Mellomlåve inneholder lagringsrom: 128 kvm. Denne delen har også vært benyttet til selskaper i privat regi. 
Den opprinnelige delen stammer tilbake til tidlig 1800-tallet. Påbygd om omgjort i flere etapper. Dagens eiere har påbygd en stall mot vest med 6 hestebokser. Et tilbygg som inngang til oppholdsrom i den søndre delen av bygget. Videre mot syd er det oppført et tilbygg som inneholder ytterligere to hestebokser samt fôr- og utstyrsrom. Lengst sør på bygget er det gjort et tilbygg med salrom og vaskeboks/spill.
Deler av låven/tilbygg inneholder i dag på grunnplan oppholdsarealer med soverom, kjøkken /stue, bad. Enheten er ikke godkjent som egen boenhet og er ment til bruk for leietagere av hestebokser. Støpt gulv med fliser.
Resterende areal utgjør et vaskerom og avdelte rom for leiere av stallplasser hvor sadler og annet hesteutstyr kan lagres. En plass til hver boks. I tillegg flere lagerrom men med noe lav takhøyde.
Areal i andre etasje er ombygd og benyttes til sosiale arrangementer i egen regi. Arealet består vesentlig av et åpent areal innredet med sittegrupper. På østvegg er det montert opp kjøkkenbenk med utslagsvask. Tilgang på kaldtvann. Ikke godkjent avløp. Ca. midt i bygget er det installert en godkjent peisovn med stålrør som pipe. Over den nordre delen er det innredet en hems. Arealet har tregulv og er uisolert. Adkomst via utvendig låvebru som er oppført av betong og treverk.

Brakke/flislager:
Ukjent opprinnelig byggeår. Tilbygget i 2009, og flislager oppført etter 2008.
Grunnflate: 56 kvm.
Innhold: Varmerom og lager.
Bygg bestående av opprinnelig brakke med tilbygget flislager. Denne benyttes som varmerom for leietagere av stallplasser.

"Finnbua":
Byggeår: 2016.
Grunnflate: 41 kvm.
Innhold: Stue og kjøkken.
"Finnbua" er et isolert bygg som benyttes til opphold over kortere tid i privat regi. Bygningen er utstyrt med både kjøkken og stue og kan fungere fint som en type sommerstue, anneks for gjester osv. Terrasseplatting rundt.

Utegangsstall nord:
Byggeår: 2022. Tilbygget lager i 2024.
Grunnflate: 77 kvm.
Innhold: Utestall og lagringsrom.

Utegangsstall syd:
Byggeår: 2022. Opprinnelig brakke flyttet hit i 2022.
Grunnflate: 57 kvm.
Innhold: Utestall og lagringsrom for utstyr til hest.

Hønsehus:
Byggeår: 2021.
Grunnflate: 13 kvm.
Innhold: Hønsehus.
Lite og fint hønsehus som fungerer til formålet, og som ligger i enden av tunet. Er i dag kun benyttet til enkel lagring.

Bygningers arealer

Våningshuset Strengsdalveien 29:
Totalt BRA (bruksareal): 231 kvm.

BRA-i totalt: 231 kvm.
1. etasje: 140 kvm.
2. etasje: 91 kvm.
Kjeller: 0 kvm.

BRA-e totalt: 0 kvm.

BRA-b totalt: 0 kvm.

TBA totalt: 31 kvm.
1. etasje: 27 kvm.
2. etasje: 4 kvm.

ALH (Ikke måleverdig areal) totalt: 66 kvm.
2. etasje: 42 kvm.
Kjeller: 24 kvm.

Leilighetsbygget Strengsdalveien 31:
Totalt BRA (bruksareal): 183 kvm.

BRA-i totalt: 183 kvm.
1. etasje: 108 kvm.
2. etasje: 75 kvm.

BRA-e totalt: 0 kvm.

BRA-b totalt: 0 kvm.

TBA totalt: 0 kvm.

ALH (Ikke måleverdig areal) totalt: 11 kvm.
2. etasje: 11 kvm.


Informasjon om arealbegrepene Fra og med 1. januar 2024 er det innført nye arealkrav, arealbegrep og måleprinsipper for bygninger gjennom NS 3940:2023. Det innebærer bl.a. at tidligere begrep som p-rom (primærrom) og s-rom (sekundærrom) ikke lenger blir benyttet. De nye arealbegrepene for bolig er: BRA-i (Internt bruksareal) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet BRA-e (Eksternt bruksareal) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.

BRA-b (Innglasset balkong) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten. TBA (Terrasse- og balkongareal) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten. GUA (Gulvareal) og ALH (Areal med lav takhøyde) kan opplyses om dersom det er aktuelt for den spesifikke boligen. GUA og ALH skal bare oppgis sammen med BRA for å forhindre uklarhet om hva som er boligens bruksareal. Boligens bruksareal (BRA) utgjør totalt arealene for BRA-i, BRA-e og BRA-b, dvs.: BRA-i + BRA-e + BRA-b = BRA. Arealer for andre bygningstyper som ikke er bolig/fritidsbolig, f.eks. landbruksbygninger, opplyses som BRA (Bruksareal), og/eller BTA (Bruttoareal/Grunnflate). Ta kontakt med ansvarlig megler dersom det skulle være spørsmål knyttet til arealbegrepene.

Odel - Konsesjon

Det er ikke opparbeidet odel på eiendommen. Gårdens arealer er store nok til at det kan opparbeides odel, men selgers eiertid er ikke lenge nok til at det er opparbeidet odel (20 år).
Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 79
  • Bruksnummer: 4
  • Fylkesnummer: 39
  • Fylkesnavn: Vestfold
  • Kommunenummer: 3911
  • Kommuneområde: Færder - Nøtterøy
Les mer