ØVRE FOSSE - Eldre småbruk med idyllisk og sentral beliggenhet

Alver - Meland
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen

Velkommen til Almo på Frekhaug i Alver kommune! Se 360 graders dronefoto av eiendommen i fugleperspektiv under nyttige lenker!

Beliggenhet

Gårdseiendommen ligger sydvendt og rolig til på Øvre Fosse, men likevel med nærhet til Frekhaug med skoler, barnehager, idrettsanlegg og butikker. Det er bare 5 km til kommunesenteret i Knarvik som har det meste innen offentlig og privat tjenestetilbud. Til Bergen sentrum er det ca. 24 km og nærmeste flyplass er Flesland ca. 40 km unna. God buss- og båtforbindelse til Bergen og Mongstad, samt Flesland.

Adkomst

Kjør fra E39 mot Frekhaug og veg 564 som er Rosslandsvegen. Ta videre inn til høyre til Ådlandsvegen og deretter til venstre til Fosse hvor du følger vegen til du kommer til eiendommen som er beliggende på høyre side etter ca. 1,9 km.

Jord, skog og tun

Eiendommen har to separate teiger med et totalareal på til sammen 128,6 daa. I tillegg er det et bruksrett til naust som står på gnr. 325, bnr. 14.
Eiendommen har følgende arealfordeling:
Fulldyrket areal: 4,6 daa
Overflatedyrket areal: 7,8 daa
Innmarksbeite: 20,2 daa
Produktiv skog: 71,2 daa
Annet markslag: 23,1 daa
Bebygd, samf. vann: 1,7 daa
Sum areal: 128,6 dekar.

Gården har de siste årene vært drevet som et sauebruk og noe eggproduksjon, der gårdens egne ressurser både til grovfor og beiter er utnyttet. En del av beitene ligger i tilknytning til gårdstunet, mens den andre delen er beliggende i en separat teig, og gården har vegrett over "Sveavegen" dit.
Det foreligger skogbruksplaner fra 1995 og 2022, og disse kan fås ved henvendelse til megler. Ifølge taksten har eiendommen noe granskog og ellers blandingsskog. Det er noe vernet alm på gården.
På det meste har gården de siste årene hatt ca. 25 vinterforede sauer og ca. 50 høner.

Jakt

I taksten heter det følgende:
"Eiendommen har ikke eget hjorteløyve, men har
jaktrettigheter. Størrelsen på bruket tilsier at denne
eiendommen får en 1/4 hjort i året."
Kapitalisert verdi er i taksten satt til kr 125 000,-.
Gården har fiskerett med kastenot.

Innhold og standard

Våningshus:

Huset på gården er oppført ca. 1870
Arealer:
Kjeller: BRA-e 40 kvm.
1. etasje: BRA-i 81 kvm
2. etasje: BRA-i 72 kvm, ALH 11 kvm.
BTA er ifølge takstmann oppgitt til 212 kvm.

Innhold:
Kjeller: Grovkjeller til lagerformål.
1. etasje: Entre, stue, spisestue, tv-stue, kjøkken, entre 2, bad.
2. etasje: Gang, bad, soverom 1, soverom 2, kjøkken, gang 2, kontor.
Loft til lagring med adkomst via luke.

Standard:
Kjøkken: Huset har tidligere vært benyttet med to boenheter, og det er derfor innredet kjøkken i begge etasjer. Dagens eier benytter kjøkkenet i 1. etasje hvor det er en kombinasjon med eldre plassbygget innredning, veggskap og nyere benkeskap. Det er avtrekksvifte på yttervegg, og frittstående hvitevarer som kan kjøpes til etter nærmere avtale. Kjøkkenet i andre etasje har eldre innredning og servant med utslagsvask.
Bad: Badet er enkelt innredet med belegg på gulv og tapet på vegg. Det er dusj på vegg med forheng, wc, speilskap og servant med underskap. Badet har også opplegg for vaskemaskin. Det er ventil på vegg for utlufting.
Gulv: Linoleumsbelegg, tregulv, vinylbelegg, murgulv.
Vegger: Tapet, malt tapet, malte plater, mur.
Himling: Malte papptak, malte plater. Pyntebjelker på stue.
Yttertak: Skifer.
Vinduer: Enkle vinduer, koblede vinduer og isolerglass av ulik årgang.

Driftsbygning:
Driftsbygningen er oppført ca. 1900 ifølge eier. Bygningen har et BTA på til sammen 99 kvm BTA hvorav 39 kvm er sauefjøset i kjelleretasjen, mens resterende er lagerrom på 60 kvm i 1. etasje. Bygget er oppført i tre på mur. Ifølge takstmann er bygget ok vedlikeholdt, men har enkel standard. Vedlikehold av gavl mot øst må påregnes. Det er innlagt strøm.

Hønsehus:
Hønsehus oppført ca. 1924, med et areal på 17 kvm BTA og med tilhørende hønsegård. Bygningen er oppført i tre og mur og har ifølge takstmann ok standard, men noe behov for vedlikehold.

Fritidsbolig/hytte:
Enkel hytte oppført ca. 1947 i tre på stein/mur. Hytta har et BTA på 61 kvm fordelt over to etasjer. Hovedetasjen inneholder stue, kjøkken, entre og to soverom. Kjelleren har lagerrom.
Ifølge takstmann er bygget i svært dårlig stand, med store behov for vedlikeholdsarbeider.

Naust:
Til gården hører det en halvpart av et naust oppført ca. 1900 på 26 kvm BTA. Naustet ligger fint til og er oppført i tre på natursteinsmurer. Bygget er i svært dårlig stand ifølge takstmann. 14 fots plastbåt medfølger i handelen. Den andre halvparten av naustet eies av gnr. 325, bnr. 6.

I tillegg har gården et torvehus ved myra, murer til et gammelt sommerfjøs på østteigen, samt en to-etasjers foringslåve ved bruksnummer 41. Alle disse byggene skal være til nedfalls eller i svært dårlig stand ifølge selger.

Til gården hører det også 1/14- part av eierretten til Fossesjøen damskipskai, der naustet ligger like ved.

Bygningers arealer

Bolighus
Totalt BRA (bruksareal): 193 kvm

BRA-i totalt: 153 kvm
1. etasje:  81 kvm.
2. etasje: 72 kvm.
Kjeller: 0 kvm.

BRA-e totalt: 40 kvm
1. etasje: 0 kvm.
2. etasje: 0 kvm.
Kjeller:  40 kvm.

BRA-b totalt:
1. etasje:  0 kvm.
2. etasje:  0 kvm.

TBA totalt: 0 kvm

Ikke måleverdig areal:  11 kvm
Informasjon om arealbegrepene Fra og med 1. januar 2024 er det innført nye arealkrav, arealbegrep og måleprinsipper for bygninger gjennom NS 3940:2023. Det innebærer bl.a. at tidligere begrep som p-rom (primærrom) og s-rom (sekundærrom) ikke lenger blir benyttet. De nye arealbegrepene for bolig er: BRA-i (Internt bruksareal) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet BRA-e (Eksternt bruksareal) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.

BRA-b (Innglasset balkong) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten. TBA (Terrasse- og balkongareal) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten. GUA (Gulvareal) og ALH (Areal med lav takhøyde) kan opplyses om dersom det er aktuelt for den spesifikke boligen. GUA og ALH skal bare oppgis sammen med BRA for å forhindre uklarhet om hva som er boligens bruksareal. Boligens bruksareal (BRA) utgjør totalt arealene for BRA-i, BRA-e og BRA-b, dvs.: BRA-i + BRA-e + BRA-b = BRA. Arealer for andre bygningstyper som ikke er bolig/fritidsbolig, f.eks. landbruksbygninger, opplyses som BRA (Bruksareal), og/eller BTA (Bruttoareal/Grunnflate). Ta kontakt med ansvarlig megler dersom det skulle være spørsmål knyttet til arealbegrepene.

Oppvarming, piper og ildsteder

Det er to pipeløp med til sammen tre ildsteder. En av pipene har fyringsforbud.

Reguleringsforhold

Alver kommune sier i svarbrev datert 08.01.2024 dette om reguleringssituasjonen for eiendommen:
"De største teigene ligger i kommuneplanen som LNFR. Den minste naustetomta ligger delvis som naust i KDP og delvis
som bygg og anleggsføremål i fv. 5310 Fosse - Moldekleiv og Fossekrysset. PlanID 125620160012. Den siste tomten ligger
delvis i KDP som naustetomt og delvis som LNA med omsynssoner for kulturminner. Vegplanen opnar og for drift og
vedlikehald av brua innanfor delar av LNA område."

Det er ingen nye planforslag eller igangsatt planlegging som angår eiendommen.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er ikke odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 325
  • Bruksnummer: 5
  • Fylkesnummer: 46
  • Fylkesnavn: Vestland
  • Kommunenummer: 4631
  • Kommuneområde: Alver - Meland
Les mer