Vi lanserer Landbruksøkonomene!

For å bistå norske bønder i et stadig mer utfordrende økonomisk landskap, lanserer vi Landbruksøkonomene. Våre landbruksøkonomer skal aktivt dele kunnskap og råd om hvordan bønder kan ta mer informerte og lønnsomme valg.

Med kostnadsvekst over hele linjen, dyrere innsatsmidler, inflasjon, ekstremvær og klimaendringer har det aldri før vært viktigere og vanskeligere for bonden å drive lønnsømt.

Landkreditts landbruksøkonomer skal hjelpe bønder med å navigere gjennom det utfordrende landskapet og sikre lønnsom drift, ved å dele kunnskap og bidra til å kaste lys på bøndenes situasjon.

– Vi prater med bønder og landbruket hver eneste dag og ser at mange kan ha et behov for råd og veiledning. Det trengs rett og slett noen som kan dekode stammespråket og kommunisere på bøndenes premisser. Landbruksøkonomene skal være på bøndenes lag og se problemstillingene fra deres perspektiv, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Selv om bønder ofte er eksperter og langt framme i skoa på sine områder, er det ikke alle som har fått økonomi inn med morsmelka.

– Landbruksøkonomene skal være støttespillere for bønder i alle driftsfaser, i alt fra daglig drift til større investeringer og generasjonsskifter. Vi har et av bransjens beste kompetansemiljøer på landbruk, og våre landbruksøkonomer har mye kunnskap å dele, sier Lønnum.

 

Kunnskapsmangel kan ha store konsekvenser

Odd Gunnar Mosen er én landbruksøkonomene. Han mener det også blir viktig å formidle kunnskap om landbruket til befolkningen generelt.

– Jeg tror at mange nordmenn ønsker mer innsikt om hvordan livet på en gård er, hvordan mat produseres og hvordan landbrukets rammebetingelser er. En eventuell manglende innsikt kan lede til misforståelser om bøndenes rolle og situasjon. Jeg ser derfor frem til å bidra til å øke landbrukskunnskapen til flere enn bare bønder, sier Mosen.

Det blir stadig færre unge bønder i Norge. Landbruksøkonom Inger Johanne Brandsrud tror at sammensetningen av svak lønnsomhet, stor kostnadsvekst og stort investeringsbehov kan gjøre at flere kvier seg for å gå inn i næringa.

– Det er ofte vanskelig økonomisk å ta over eller kjøpe en gård. Samtidig er det mye nytt å sette seg inn i, både i drifta og med økonomistyring. Her håper vi at vi kan bidra med kunnskap og bidra til at bonden får en god start i næringa. For det er ingen tvil om at næringen trenger rekruttering og unge som satser, sier Brandsrud, som ser frem til å hjelpe unge bønder i å ta informerte valg.

De øvrige landbruksøkonomene er jurist og eiendomsmegler Vidar Rognes og skadeforebygger Linda Stubsjøen.

Aktuelle saker fra landbruksøkonomene