Trygg lagring av grovfôr - unngå varmgang

Førsteslåtten er allerede godt i gang eller overstått i store deler av landet. Når gresset er slått og høstet, gjelder det å lagre det riktig for å sikre både best mulig kvalitet på dyras fôr gjennom vinteren, og også for god brannsikkerhet.

Førsteslåtten er allerede godt i gang eller overstått i store deler av landet. Når gresset er slått og høstet, gjelder det å lagre det riktig for å sikre både best mulig kvalitet på dyras fôr gjennom vinteren, og også for god brannsikkerhet.

Lagring av grovfôr er en viktig prosess både for å sikre at dyras fôr blir næringsriktig og sikkert. I lagringsprosessen er det dessuten svært viktig å tenke brannsikkerhet, påpeker Linda Stubsjøen. Stubsjøen er skadeforebygger i Landkreditt Forsikring og én av Landkreditts landbruksøkonomer.

– Enten det er snakk om bruk av tidligere høstet fôr, eller lagring av årets grovfôr, er det viktig å gjøre det man kan for å unngå varmgang i fôret, sier Stubsjøen.

En ytterste konsekvens av varmgang i fôr kan være selvantenning og brann.

– Er brannforebyggende tiltak på plass både i og ved fôrlageret, som ellers på gården? Min oppfordring er å ha brannsikkerhet langt fremme i panna, nå som ellers, sier hun.

 

Hvordan oppstår varmgang i fôret?

Når ensilert surfôr er åpnet, om det er silo eller plastpakket fôr, og det får tilgang på luft, kan gjæringsprosesser starte i det ensilerte gresset. Da kan varmgang oppstå. Det er større fare for varmgang når det er høyt tørrstoffinnhold i det ensilerte gresset og når det er varmt i været.

Varmgang kan også oppstå i opprinnelig lagringstørt høy, det vil si med tørrstoff 82 – 85 prosent eller høyere, som av ulike årsaker har blitt fuktigere og ligger lagret med tilgang på luft.

I kombinasjon med sommerens høyere lufttemperatur kan dette sette fart på en biologisk varmgangsprosess når mikroorganismer begynner å formere seg og produsere varme.

Varmgang medfører nedgang i energiverdien i fôret, noe som er drastisk nok for høytytende dyr, eller også kan mykotoksiner utvikles som følge av denne biologiske prosessen.

– Du kan blant annet forebygge ved å sikre at høy som lagres uten emballasje er og forblir lagringstørt. Uansett er det viktig å følge godt med på utviklingen. Vær spesielt obs på tendens til varmgang, og kast eventuelt varmt fôr, sier Stubsjøen.

Etter åpning av silo er det viktig å holde øye med en eventuell temperaturutvikling, og spesielt i perioder med varmt vær som kan sette ekstra fart på en biologisk varmgangsprosess.