Planlegger du å selge melkekvote, er det lurt å involvere banken din i god tid (foto: Bård Gundersen)

Skal du selge melkekvote? Involver banken i god tid

Banken har sikkerhet i gården, og selger du melkekvote, kan dette også påvirke din betjeningsevne og sikkerhet. Derfor bør du ta en gjennomgang av lånet ditt sammen med banken i god tid før fristen går ut.

Banken har sikkerhet i gården, og selger du melkekvote, kan dette også påvirke din betjeningsevne og sikkerhet. Derfor bør du ta en gjennomgang av lånet ditt sammen med banken i god tid før fristen går ut.

Som eier av en landbrukseiendom med grunnkvote, kan du søke om å selge hele eller deler av grunnkvoten din. Søknadsfristen for salg av grunnkvote for ku eller geit er 1. august, og salget får virkning fra 1. januar påfølgende år.

Positive endringer i fjorårets jordbruksavtale

Med fjorårets jordbruksavtale kom et par endringer, som har betydning for deg som har tenkt til å selge melkekvote fremover. Den første endringen handlet om skatt. Salg av melkekvote beskattes nå som kapitalinntekt, med 22 prosent skatt, og ikke som personinntekt med inntil 50,9 prosent marginalskatt som før.

En annen endring, er at bonden i 2023 og 2024 kan selge hele kvoten til markedspris, til private kjøpere innenfor samme produksjonsregion. Dermed trenger du ikke lenger å selge 40 prosent av kvoten til staten til fire kroner literen, slik det har vært praktisert tidligere. Målet er å stimulere til at flere som i dag leier ut melkekvoten vil ønske å selge.

I 2025 vil vi imidlertid få tilbake den tidligere ordningen, der minst 40 prosent av kvoten må selges til staten.

Odd Gunnar Mosen jobber som kunderådgiver i Landkreditt Bank, og er også en av Landkreditts landbruksøkonomer. I tillegg til å være erfaren rådgiver i Landkreditt Bank, er han selv bonde, og har tidligere drevet med melkeproduksjon.

Han mener endringene som kom i 2023 vil gjøre det mer gunstig for melkebønder å eie kvote fremfor å leie.

– Den skattemessige endringen fra 2023 gjør at det ikke lenger vil være skattefordeler om du leier ut kvoten en periode før du selger den. Når du også i 2024 kan selge hele kvoten din til markedspris, bidrar det til at en større andel bønder kan eie produksjonsrettighetene på melk, fremfor å leie dem, noe som er med på å redusere bondens risiko, sier han.

Her finner du mer informasjon fra Bondelaget om endringene fra 2023.

Fri produksjon ut 2024

Nordmenn forbruker stadig mer kumelk, noe som gjør at melkekvotene nå er satt til side ut året. Derfor risikerer ikke bonden overproduksjonsavgift i 2024.

– Det at etterspørselen etter bondens hvite gull er økende, er gledelig. Det skaper et mulighetsrom for bonden til å øke inntjeningen i 2024, sier Odd Gunnar Mosen.

 

Kontakt banken i tide

Banken har sikkerhet i gården, og et salg av melkekvote kan påvirke din betjeningsevne og sikkerhet. Om du ønsker å selge hele, eller deler av grunnkvoten, må vi, sammen med deg, ta en gjennomgang av lånet ditt.

– Vi ser at mange venter i lengste laget med å involvere oss før kvotesalg. I og med at fristen er 1. august, og gjerne da rett etter sommerferieavvikling, er det viktig at du kontakter banken om dette så tidlig som mulig sånn at dette ikke blir hastverk i siste liten, sier Mosen.

Ta kontakt på 23 00 08 00, eller via vårt kontaktskjema på Landkreditt.no.

Digital søknadsprosess for kvotesalg

Tidligere har du som kvoteselger måttet fylle ut minst tre skjemaer, men prosessen er nå digital. Dette skal gjøre salg av melkekvote både enklere, tryggere og raskere.

Du finner søknadsskjema og mer informasjon om kvotesalg på landbruksdirektoratets nettsider. Søknadene behandles fortløpende, men siste frist er 1. august.

Mer informasjon finner du hos Landbruksdirektoratet.