Halvårsoppdatering av Landkreditt Forvaltning

Se vårt webinar der porteføljeforvalter Per-Erling Mikkelsen går i gjennom første halvår for alle markedene, ser på makrobildet og ser på tendenser for neste halvår.